Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Προσλήψεις εκατόν σαράντα εννέα (149) ατομων στο Υπουργείο Οικονομικών

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2014 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο Υπουργείο Οικονομικών.
Οι θέσεις και τα προσόντα ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης.
Δείτε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου