Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Ενημέρωση Θ. Παραστατίδη για τις εξορύξεις στο νομό Κιλκίς

Εξ αφορμής του θορύβου και των αντιδράσεων που δημιουργήθηκαν σχετικά με την αξιοποίηση των λατομικών περιοχών του νομού, ο Θεόδωρος Παραστατίδης συναντήθηκε με τον αρμόδιο υφυπουργό Ι. Μανιάτη, από τον οποίο ζήτησε να πληροφορηθεί την διαδικασία που προτίθεται να ακολουθήσει το ΥΠΕΚΑ στις περιοχές αυτές του νομού Κιλκίς.
Η απάντηση του υφυπουργού ήταν σαφής και κατηγορηματική. Διαβεβαίωσε τον Βουλευτή πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία δραστηριότητα στις χαρακτηρισμένες ως λατομικές περιοχές, αφού πρώτα δεν υπάρξει η σύμφωνη γνώμη των φορέων του νομού και των τοπικών κοινωνιών. Μάλιστα, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια θα κληθούν οι φορείς του νομού και εκπρόσωποι των πολιτών προκειμένου να εκφράσουν την άποψη τους.  Αυτή ήταν η διαβεβαίωση του υφυπουργού προς το Βουλευτή Θ. Παραστατίδη.

Ερώτηση Θ. Παραστατίδη προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα τις ενδοομιλικές συναλλαγές επιχειρήσεων

Ο Βουλευτής Κιλκίς Θεόδωρος Παραστατίδης συνυπέγραψε ερώτηση που κατατέθηκε προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έπειτα από πρωτοβουλία της Βουλευτού Λούκας Κατσέλη, σχετικά με την ενεργοποίηση των διαδικασιών τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών επιχειρήσεων, για την διασφάλιση των φορολογικών εσόδων και την συγκράτηση των τιμών και των πραγματικών εισοδημάτων.