Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Κατεπείγουσα συνεδρίαση σήμερα, του Δ.Σ. Κιλκίς για το θέμα των απολύσεων

Σας προσκαλούμε να έρθετε στην δημόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, στις 14 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για συζήτηση και απόφαση για το θέμα, "Επιπτώσεις στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την ψήφιση του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/12.11.2012 τεύχος Α' ): "Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016" (Διαθεσιμότητα - απολύσεις - αργία υπαλλήλων)". Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των άμεσων συνεπειών της εφαρμογής του Ν. 4093/2012 στη λειτουργία των ΟΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου