Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Στον "αέρα" ευρωπαϊκές εγκεκριμένες πληρωμές ύψους 678 εκ. ευρώ προς την Ελλάδα για το 2012

Το διαφαινόμενο αδιέξοδο του διαθεσμικού διαλόγου για τον ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό του 2013 θέτει σε κίνδυνο εγκεκριμένα κονδύλια ύψους 678 εκ. ευρώ (504,7 εκ. ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και 174 εκ. ευρώ από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) για την Ελλάδα, που αφορούν σε πληρωμές του 2012. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε εχθές να απόσχει των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ σχετικά με τον Προϋπολογισμό του 2013, καθώς δεν κατέστη δυνατόν να εξευρεθεί συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού του 2012, προκειμένου να καλυφθεί έλλειμμα 9 περίπου δισ. ευρώ που έχει προκύψει κατά το τρέχον έτος. Η συμφωνία επί της τροποποίησης του Προϋπολογισμού για το 2012 έχει τεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ προκειμένου να εκκινήσει η διαδικασία συνδιαλλαγής για τον Προϋπολογισμό του 2013.

Σημειώνεται ότι η καταβολή των πληρωμών των 9 δισ. ευρώ αποτελεί ανειλημμένη νομική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2012, καθώς πρόκειται για λογαριασμούς που έχουν ήδη κατατεθεί από τα Κράτη Μέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν σε πραγματικά ποσά.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της αρμόδιας Επιτροπής Προϋπολογισμών Καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις επιπτώσεις ενδεχομένου ναυαγίου για την Ελλάδα: "504,7 εκ. ευρώ από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και 174 εκ. ευρώ από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δηλαδή συνολικά 678,7 εκ. ευρώ υπολείπεται να καταβληθούν στην Ελλάδα σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2012.

 Η ΕΕ οφείλει - δεσμεύεται νομικώς- να τα καταβάλει στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια Ένωση δικαίου, να εμφανίζεται ασυνεπής ως προς τις νομικές δεσμεύσεις της. Ιδιαίτερα σε μια συγκυρία κατά την οποία θεσμικά της όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκαλούν με κάθε ευκαιρία κράτη και κυβερνήσεις για την ασυνέπειά τους να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους προς την ΕΕ. 

Το αδιέξοδο για τον Προϋπολογισμό του 2012 συνιστά προάγγελο των διαπραγματεύσεων για τον Προϋπολογισμό του 2013, αλλά και για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το μοναδικό άμεσα δημοκρατικά νομιμοποιημένο θεσμικό όργανο της ΕΕ, έστειλε εκ νέου εχθές το βράδυ αποφασιστικό μήνυμα διεκδίκησης και υπεράσπισης των συμφερόντων των ευρωπαίων πολιτών με αποδέκτες τους άλλους θεσμικούς εταίρους του στις επικείμενες κορυφαίες διαπραγματεύσεις."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου