Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παιονίας

ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 15η Μαρτίου 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού στο Δήμο Παιονίας για το έτος 2016.
2
Παραχώρηση συστάδων για υλοτόμηση.
3
Εκμίσθωση ακινήτου (δημ. έκταση) στην Τ.Κ. Γρίβας.
4
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου όμβριων Δ.Κ. Πολυκάστρου».
5
Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των έργων :
ü  Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Γουμένισσας
ü  Ασφαλτοστρώσεις Δ.Κ. Ευρωπού – Τ.Κ. Αγίου Πέτρου – Τ.Κ. Πολυπέτρου – Τ.Κ. Τούμπας – Τ.Κ. Ρυζίων
6
Κοπή δένδρων.
7
Ψήφισμα για την καθιέρωση της «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας & Παιδείας»
8
Οικονομική ενίσχυση οικ. Αδύναμων δημοτών.
9
Υποβολή πρότασης για ίδρυση Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τμημάτων ένταξης (ΣΜΕΑ & ΤΕ) στα Γυμνάσια Γουμένισσας και Ευρωπού και στα Δημοτικά Σχολεία 3ο Πολυκάστρου, 2ο Γουμένισσας, 1ο Πολυκάστρου (δεύτερο τμήμα ένταξης), Πλατανιάς.
10
Ανάκληση απόφασης παραχώρησης οικοπέδου στον Γεωργικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Αξιοχωρίου & λήψη νέας απόφασης παραχώρησης του ακινήτου στον Δήμο Παιονίας.
11
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας.
12
Συμμετοχή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών στη λαϊκή αγορά της Δ.Κ. Αξιούπολης & Δ.Κ. Πολυκάστρου.
13
Χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
14
Αφαίρεση θέσης σε λαϊκή αγορά του Δήμου Παιονίας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.
15
Αφαίρεση θέσης σε λαϊκή αγορά του Δήμου Παιονίας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
16
Προτάσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα LEADER.
17
Ψήφιση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα.
18
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
19
Ορισμός μελών για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής ειδών που αφορούν πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Παιονίας έτους 2016.
20
Έγκριση διενέργειας Προμηθειών (υλικών φαρμακείου & ειδών καθαριότητας) Δήμου Παιονίας έτους 2016 & Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.
21
Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου