Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

Διεθνές Συνέδριο «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση»

Μετά την έγκριση του συνεδρίου «Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση», Αλεξανδρούπολη στις 8-10 Απριλίου 2016, από το Υπουργείο Παιδείας, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι εισηγητές θα πρέπει μέχρι 20 Μαρτίου 2016 να υποβάλουν τίτλο και περίληψη της εισήγησής τους, ώστε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://thraki.inpatra.gr/?page_id=47

Ενδεικτικός κατάλογος νέων θεματικών ενοτήτων
1. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού, αναλυτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας
· Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

· Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης

· Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους Έλληνες του εξωτερικού

· Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στα πανεπιστήμια του εξωτερικού

· Αξιολόγηση των αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

· Αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στην ελληνική μειονότητα της Κωνσταντινούπολης

· Αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό

· Αξιολόγηση της διδακτικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη

· Αξιολόγηση προγραμμάτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

· Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

· Αξιολόγηση προγραμμάτων δίγλωσσης εκπαίδευσης

· Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού δίγλωσσης εκπαίδευσης

· Αξιολόγηση προγραμμάτων διαχείρισης της μεταναστευτικής κρίσης των προσφύγων

· Αξιολόγηση προτάσεων και προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής σε πρόσφυγες

· Αξιολόγηση προγραμμάτων ειδικής εκπαίδευσης

· Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού ειδικής εκπαίδευσης


2. Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας
2.1. Αξιολόγηση τύπων σχολείων

- Αξιολόγηση μονοθέσιων σχολείων

Αξιολόγηση ολιγοθεσίων σχολείων

Αξιολόγηση 6/θέσιων σχολείων

Αξιολόγηση πολυθέσιων σχολείων


2.2. Σχολικές μονάδες και διδακτικό προσωπικό

· Διάρκεια παραμονής και μετακίνηση των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα

· Επιπτώσεις από τις συνεχείς μετακινήσεις εκπαιδευτικού προσωπικού στους μαθητές

· Διορισμένοι, ωρομίσθιοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί

· Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων

· Αξιολόγηση του θεσμού των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και επιπτώσεις του στους μαθητές

Αξιολόγηση του θεσμού των ολοήμερων σχολείων

Αξιολόγηση της στελέχωσης των ολοήμερων σχολείων με εκπαιδευτικούς


2.3. Προβλήματα και προκλήσεις των εκπαιδευτικών

· Προβλήματα και προκλήσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

· Προβλήματα και προκλήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

· Προβλήματα και προκλήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

· Προβλήματα και προκλήσεις διορισμένων εκπαιδευτικών

· Προβλήματα και προκλήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών

· Προβλήματα και προκλήσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων


2.4. Αξιολόγηση υλικοτεχνικών υποδομών των σχολικών μονάδων
· Αίθουσες διδασκαλίας

· Βιβλιοθήκη της τάξης για τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό

· Άλλος εξοπλισμός της τάξης

· Αθλητικές Εγκαταστάσεις

· Βιβλιοθήκη της σχολικής μονάδας για μαθητές και εκπαιδευτικούς


2.5. Αξιολόγηση Εργαστηριακών χώρων
· Εργαστήριο Θετικών Επιστημών

· Εργαστήριο Καλλιτεχνικών μαθημάτων

· Εργαστήριο Πληροφορικής

· Εργαστήριο Μουσικής


2.6. Αξιολόγηση Κοινόχρηστων χώρων
· Εξοπλισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

· Χώροι υγιεινής και καθαριότητα

· Προαύλιος χώρος του σχολείου

· Αποθήκη της σχολικής μονάδας


2.7. Αξιολόγηση Γραφείων Εκπαιδευτικού Προσωπικού
· Γραφείο διευθυντή

· Γραφείο υποδιευθυντή

· Αίθουσα αρχείου του σχολείου

· Αίθουσα γενικών συνελεύσεων και διαλειμμάτων του διδακτικού προσωπικού

· Γραφεία υποδοχής των γονέων και κηδεμόνων


2.8. Αξιολόγηση Διοικητικών και Οργανωτικών Θεμάτων της σχολικής μονάδας
· Μεταβολές και μετακινήσεις Διδακτικού Προσωπικού

· Εκπαιδευτικοί και ανάληψη καθηκόντων

· Ασφάλεια σχολικής μονάδας

· Βιβλία και εποπτικό υλικό της σχολικής μονάδας

· Χρηματοδότηση της σχολικής μονάδας

· Σχολικά κυλικεία και τρόπος λειτουργίας τους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου