Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Σας προσκαλούμε να έρθετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, στις 9 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:
Θέμα 1ο
Λήψη απόφασης για απασχόληση των Σχολικών Φυλάκων στην υπηρεσία Καθαριότητας
Θέμα 2ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση πλατείας Μεγάλης Βρύσης στο ΟΤ 22 αριθμ. μελ. Μ 1/2013 Π/Υ 200.873,34 € χρηματοδότηση  LEADER
Θέμα 3ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση χώρου Κρηστώνης στο ΟΤ 30 για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες αριθμ. μελ. Μ 10/2013 Π/Υ 198.000,00 € χρηματοδότηση LEADER
Θέμα 4ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αναβάθμιση εισόδου Ξυλοκερατιάς  αριθμ. μελ. Μ 14/2013 Π/Υ 110.000,00 € χρηματοδότηση LEADER
Θέμα 5ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αναβάθμιση εισόδου Πεδινού αριθμ. μελ. Μ 19/2013 Π/Υ 100.000,00 € χρηματοδότηση LEADER
Θέμα 6ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αναβάθμιση εισόδου Χωρυγίου αριθμ. μελ. Μ 23/2013 Π/Υ 107.000,00 € χρηματοδότηση LEADER
Θέμα 7ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση πάρκου Πλαγιάς  αριθμ. μελ. Μ 17/2013 Π/Υ 260.000,00 € χρηματοδότηση LEADER
Θέμα 8ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Χέρσου αριθμ. μελ. Μ 16/2014 Π/Υ 55.000,00 € χρηματοδότηση ΣΑΤΑ
Θέμα 9ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις κρασπεδώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στη ΔΕ Κιλκίς αριθμ. μελ. Μ 21/2014 Π/Υ 200.000,00 € χρηματοδότηση ΣΑΤΑ
Θέμα 10ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων ΔΕ Πικρολίμνης αριθμ. μελ Μ 15/2014 ΠΥ 60.000,00 € χρηματοδότηση ΣΑΤΑ
Θέμα 11ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κεντρικού αριθμ. μελ. 333/2009
Θέμα 12ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: Διαμόρφωση Κ.Χ. ΟΤ 424 για δημιουργία χώρου skate αριθμ. μελ. 26/2012
Θέμα 13ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσών αριθμ. μελ. 13/2011
Θέμα 14ο
Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Χέρσου αριθμ. μελ. Μ 3/2012
Θέμα 15ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: ΄΄Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας Κεντρικού'' αριθμ. μελ. 333/2009
Θέμα 16ο
Παράταση χρόνου υλοποίησης του σκοπού της παραχώρησης του υπ΄ αριθμ. 330 του ΟΤ 64 της Τοπικής Κοινότητας Κορομηλιάς
Θέμα 17ο
Γνωμοδότηση  τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου οικοπέδων 704 και 705  Κιλκίς (Μύλοι Σαμαρά)
Θέμα 18ο
Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής για τη σύνταξη μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Ποντοκερασίας Δήμου Κιλκίς
Θέμα 19ο
Τοποθέτηση κώνων στις οδούς Καυκάσου και Πολυτεχνείου
Θέμα 20ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση (5η) Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2014
Θέμα 21ο
Απευθείας ανάθεση, κατόπιν διαπραγμάτευσης, της προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων έτους 2014 για τα είδη α) Παντοπωλείου β) Κρεοπωλείου και γ) Οπωρολαχανοπωλείου για το Νομικό Πρόσωπο ''΄΄ Οργανισμός Αθλητισμού , Πολιτισμού , Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς και για τα είδη α) Παντοπωλείου β) Κρεοπωλείου της  Κοινωφελούς  Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς 
Θέμα 22ο
Απευθείας ανάθεση για την ''Συντήρηση - επισκευή οχημάτων του Δήμου για το έτος 2014 και προμήθεια ανταλλακτικών'' αριθμ. μελ. ΚΟΠ48/2013  Π/Υ 180.000,00 €  χρηματοδότηση Δημοτικά Έσοδα
Θέμα 23ο
Λύση της σύμβασης μίσθωση του Δημοτικού ακινήτου ''ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ'' που βρίσκεται στο λόφο του Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 24ο
Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ  ΄΄ Οργανισμός Αθλητισμού , Πολιτισμού , Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς ΄΄ οικ. έτους 2013
Θέμα 25ο
Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Παλατιανού στον Πολιτιστικό Ποντιακό Σύλλογο ''Παναγία Σουμελά'' Παλατιανού
Θέμα 26ο
Έγκριση λειτουργίας των προγραμμάτων που υλοποιεί ο Δήμος Κιλκίς με το Κέντρο Δια βίου μάθησης στις κτιριακές εγκαταστάσεις του μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ''Ο ΕΧΕΔΩΡΟΣ''
Θέμα 27ο
Καθορισμός χώρου, χρόνου και όρων διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Κιλκίς έτους 2014
Θέμα 28ο
Εκκαθάριση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Περιφερειακής και Διεθνούς Συνεργασίας ''ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ''
Θέμα 29ο
Διαγραφή χρεών
Θέμα 30ο
Εκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (αναψυκτήριο-ταβέρνα) με δημοπρασία στον οικισμό Κορυφής της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 31ο
Έγκριση χορήγησης άδειας Παραγωγού Λαϊκών Αγορών (αιτ. Γιαντσίδη Δημητρίου)
Θέμα 32ο
Έγκριση χορήγησης χρησιμοποίησης πωλητή Λαϊκών Αγορών (αίτ. ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ)
Θέμα 33ο
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
Θέμα 34ο
Διοικητική αποβολή της Σαββίδου Καλλιόπης από τα υπ. αριθ. Β5 και Β17 Δημοτικά Καταστήματα
Θέμα 35ο
Διοικητική αποβολή του  Σαββίδη  Αβραάμ   από τα υπ. αριθ. Β7  Δημοτικό  Κατάστημα
Θέμα 36ο
Διοικητική αποβολή του Μαγλουσίδη Νικόλαου  από το  υπ. αριθ. Β16  Δημοτικό Κατάστημα
Θέμα 37ο
Παράταση ισχύος της υπ. αριθ. 34/2009 απόφασης Δήμου Πικρολίμνης μέχρι την 6/6/2015 βάσει του άρθρου 284 & 3 Ν. 3852/2010 (αίτ. Ζιντιρίδου Μάγια)
Θέμα 38ο
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων (τακτικό - αναπληρωματικό) ως τρίτο μέλος α)  στην Τριμελή Επιτροπή εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και ελέγχων και β) στη Β΄θμια Τριμελή Επιτροπή εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και ελέγχων
Θέμα 39ο
Ορισμός Αντιδημάρχου στην Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Διαχείρισης Βοσκοτόπων στη Δημοτική Ενότητα Κιλκίς
Θέμα 40ο
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης Αντιδημάρχου Κιλκίς, κ. Παπαδόπουλου Κων/νου στην Αθήνα
Θέμα 41ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
Θέμα 42ο
Καθορισμός  ύψους του εισιτηρίου στο 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου
Θέμα 43ο
Παροχή συναίνεσης για την υποβολή αιτήματος προς το Δασαρχείο Κιλκίς με σκοπό την κοπή δέντρων (σκλήθρων) στην Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευή της Δημοτικής Ενότητας Μουριών του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 44ο
Υπογραφή Προγραμματικής με το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για τον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την βελτίωση υποδομών των χερσαίων σταθμών στον χώρο ευθύνης του Υ.ΜΑ.Θ
Θέμα 45ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2014 - Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής παραλαβής καυσίμων ΔΕ Κρουσσών
Θέμα 46ο
Διάθεση πίστωσης για  Πολιτιστική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος  (Συναυλία Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης)
Θέμα 47ο
Τροποποίηση ή μη του υπ' αριθμ. 65571/07.11.2013 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και του Αγροτικού Δασικού Συνεταιρισμού "Η Ένωση" Σταυρού για την "ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ (Ξυλείας) ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΑΣ "ΔΤ1Β" ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ"
Θέμα 48ο
Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ ΄΄ Οργανισμός Αθλητισμού , Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς
Θέμα 49ο
Λήψη Κανονιστικής απόφασης για την χορήγηση μίας θέσης στάθμευσης στο σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν.  Κιλκίς ''βηματιΖΩ''
Θέμα 50ο
Λήψη Κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου Εμπορίου με κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην πόλη του Κιλκίς

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου