Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

«Από την ΕΟΚ στην ΕΕ – Από την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς έως την πολιτική ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου»

Του Δημήτρη Μάρδα,
Καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ, πρώην στελέχους της Γενικής Διεύθυνσης της Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής της ΕΕ
Ένα βιβλίο για την Ενωμένη Ευρώπη!. 
Αρχίζει αναφερόμενο στις πρώτες προσπάθειες για την ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου. Κατόπιν συνεχίζει με την πρόσφατη ιστορία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αρχίζοντας, από την «Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη», που άνοιξε το δρόμο στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, προσώπων και κεφαλαίων, αναβαθμίζοντας παράλληλα το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ακολουθεί η «Συνθήκη του Μάαστριχτ», που οδήγησε το ευρώ, η «Συνθήκη του Άμστερνταμ», που άνοιξε το δρόμο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, η «Συνθήκη της Νίκαιας», που οδήγησε στην αναθεώρηση της δομής και του τρόπου λειτουργίας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και η «Συνθήκη της Λισσαβόνας», που είναι ένα υποκατάστατο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος.
Το βιβλίο αναφέρεται επίσης στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, (Επιτροπή, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κ.λπ) στη δομή και στον τρόπο της λειτουργία τους, όπως και σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, που διακρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες. 

Στις γνωστές, παραδοσιακές (όπως στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, Περιφερειακή, Κοινωνική, Νομισματική πολιτική κ.λπ) και στις σύγχρονες-μοντέρνες (όπως στην Πολιτική Περιβάλλοντος, τα Ανθρώπινα δικαιώματα, την Εκπαίδευση-κατάρτιση, τη Λαθρομετανάστευση, το Οργανωμένο έγκλημα κ.λπ). 

(Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Ζυγός, 2006, 1η έκδοση, 2008 2η έκδοση και 2013 3η έκδοση, σελίδες 925, τηλ 2310271043).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου