Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2012

Οι τρέχουσες προκηρύξεις νέων θέσεων εργασίας, 30 Ιουλίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ-20 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΠΑΝ & ΑΓΛ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ"-25 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων
ΜΚΟ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 76 θέσεις με προγρ.κοινωφ.εργασίας
ΕQAL SOCIETY 230 θέσεις με προγρ.κοιν.εργασίας στον Αν.τομέα Αττικής
EQUAL SOCIETY 46 θέσεις με προγρ.κοιν.εργασίας στο κεντρικό τομέα Αττικής
EQUAL SOCIETY 72 θέσεις με πρ,κοινωφελούς εργασίας
Στρατιωτική σχολή πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

Φεστιβάλ κιν/φου Θεσ/κης 180 θέσεις διαφόρων ειδικ.
όμορφη Ελλάδα 57 θέσεις με προγ.κοιν. εργασίας
Όμορφη Ελλάδα είναι η καθαρή Ελλάδα 42 θέσεις με πρόγραμμα
'Ομορφη Ελλάδα 114 θέσεις με πρόγραμμα
ΚΕΑΝ 326 θέσεις με πρόγραμμα κοιν.εργασίας
Ινστιτούτο περ-κης ανάπτυξης Δυτ.Μακεδονίας 240 θέσεις με πρόγραμμα
ΜΚΟ Διάσταση στο Ν.Μεσσηνίας 400 θέσεις
Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλλονιάς 110 θέσεις με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
ΚΜΟΠ Ν.Σερρών 90 θέσεις με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
ΚΜΟΠ Περιφ. Θεσ/κης 250 θέσεις με πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
ΟΚΑΝΑ 26 θέσεις επιστημονικού προσωπικού Αθήνα Θεσ/κη
ΟΚΑΝΑ 10 θέσεις επιστημονικού προσωπικού με 12μήνη σύμβαση
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ-123 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου