Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς 1η Μαρτίου 2012

Σας προσκαλούμε να έρθετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, την 1η Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:
Θέμα 1ο
Αποδοχή 1ης τροποποίησης της πράξης "Αποχέτευση οικισμού Κορυφής Δήμου Δοιράνης Β΄φάση (νυν ΔΕ Δοιράνης Δήμου Κιλκίς)" με κωδικό MIS 352524 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη - Αναμόρφωση Π/Υ και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Θέμα 2ο
Αποδοχή 1ης τροποποίησης της πράξης ΄΄Εξοπλισμός ειδικών σχολείων Δήμου Κιλκίς΄΄ με κωδικό MIS 357339 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία-Θράκη - Αναμόρφωση Π/Υ και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Θέμα 3ο
Καθορισμός τρόπου εκτελέσεως του διαγωνισμού της πράξης "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" [κωδικός MIS 357339, Ε.Π. ¨Μακεδονία - Θράκη¨]
Θέμα 4ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : Αποκατάσταση Χ.Τ.Α Δήμου Κιλκίς αριθμ. Δ 51/2010 Π/Υ 4.701.450,00 € χρηματοδότηση ΕΣΠΑ
Θέμα 5ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση χώρου για φύλαξη αδέσποτων αριθ. μελ. Μ15/2012 Π/Υ 23.973,32 € χρηματοδότηση Δημοτικά Έσοδα
Θέμα 6ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου "Κατασκευή εγκατάστασης WC AMEA στο Γυμνάσιο Καμπάνη" [ΑΜ: μ78/2011 / Π/Υ: 6.000,00 €]
Θέμα 7ο
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής οδού Π. Αγιονερίου αριθμ. μελ. Δ 34/2011
Θέμα 8ο
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πλατείας ΤΔ Κάτω Αποστόλων Δήμου Πικρολίμνης αριθμ. μελ. Δ 189/2008 - Αναμόρφωση προυπολογισμού
Θέμα 9ο
Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα (τακτοποιητικός) του έργου: Συντήρηση και αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Παλατιανού αριθμ. μελ. 73/2010
Θέμα 10ο
Έγκριση  παράτασης χρόνου περαίωσης κατασκευής του έργου "Βελτίωση οδικού δικτύου νέου οικισμού Δροσάτου και λοιπών οικισμών Δήμου Δοϊράνης" [ΑΜ: 219/2009 / Π/Υ: 130.012,17 €]
Θέμα 11ο
Έγκριση  παράτασης χρόνου περαίωσης κατασκευής του έργου "Τοποθέτηση ανιχνευτών ταχύτητας και τριών σηματοδοτών κυκλοφορίας στην κεντρική οδό Ν. Αγιονερίου " αριθμ. μελ. 47/2011
Θέμα 12ο
Έγκριση  παράτασης χρόνου περαίωσης κατασκευής του έργου "Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού δρόμου Π. Αγιονερίου" αριθμ. μελ. 34/2011
Θέμα 13ο
Έγκριση  παράτασης χρόνου περαίωσης κατασκευής του έργου "Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση δρόμων του Δήμου'' αριθμ. μελ. 25/2011
Θέμα 14ο
Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του Έργου "Κατασκευή - βελτίωση περιφράξεων και διαδρόμων των κοιμητηρίων του Τ.Δ. Λειψυδρίου" [ΑΜ: Δ49/2010]
Θέμα 15ο
Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του Έργου "Κατασκευή - βελτίωση περιφράξεων και διαδρόμων των κοιμητηρίων του Τ.Δ. Κιλκίς" [ΑΜ: Δ2/2010]
Θέμα 16ο
Έγκριση ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του Έργου "Αναπλάσεις παιδικών χαρών Τ.Δ. Κιλκίς" [ΑΜ: Δ18/2009]
Θέμα 17ο
Υποβολή πρότασης έργου με τίτλο "ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ Ν. ΚΙΛΚΙΣ (Διευθέτηση ρέματος στα όρια του Δ.Δ. Νέου Αγιονερίου)" για ένταξη στο Ε.Π. "Μακεδονία - Θράκη" - έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθμ. Μ1/2012 σχετικής επικαιροποιημένης Μελέτης
Θέμα 18ο
Κάλυψη δαπανών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ
Θέμα 19ο
Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για τη "Μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Κιλκίς για το Σχολικό έτος 2011-2012''
Θέμα 20ο
Διαγραφή χρεών
Θέμα 21ο
Διαγραφή από τους χρηματικούς καταλόγους του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων της υποχρέου Τσαγκαλίδου Ελένης
Θέμα 22ο
Περί επιβολής ή μη του Τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης , εστιατορίων και συναφών καταστημάτων , και στα εκτός σχεδίου πόλεως και σε όλους τους οικισμούς του πρώην Δήμου Κιλκίς, καθώς και σε όλους τους οικισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων , στους οποίους δεν εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων
Θέμα 23ο
Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων Σχολικών Κλήρων του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 24ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Κιλκίς οικ. έτους 2012
Θέμα 25ο
Σύμβαση μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης χρονικής διάρκειας στο ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Μουριών του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 26ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
Θέμα 27ο
Διάθεση πιστώσεων προυπολογισμού έτους 2012 για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου & τη φιλοξενία αντιπροσωπίας του Δήμου Λύσης Κύπρου για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις μνήμης του Γρηγορίου Αυξεντίου στον Ακρίτα.
Θέμα 28ο
¨Εγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κιλκίς στην Αθήνα και κάλυψη εξόδων μετακίνησης
Θέμα 29ο
Α) ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ, ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΚΡΟΥΣΣΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΥ  Β) ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΗ ΔΕΥΑΚ   Γ) ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ ΚΛΠ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΕΥΑΚ
Θέμα 30ο
Έκθεση εσόδων - εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού  Δ΄ τριμήνου 2011 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011
Θέμα 31ο
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 19/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων :α) για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργων κατά το έτος 2012 αξίας μέχρι 5.869,41 € και β) για την παραλαβή έργων κατά το έτος 2012 άνω των 5.869,41 €"
Θέμα 32ο
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 20/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου - μέλους για την επιτροπή παραλαβής εργασιών - μεταφορών [επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης - ΠΔ 28/80]"
Θέμα 33ο
Περί έγκρισης έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2011
Θέμα 34ο
α) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κιλκίς σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με σκοπό την υποβολή, από αυτήν, Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο της Δράσης 3: "Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες μονάδες" της Κατηγορίας Παρεμβάσεις 1: "Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού", του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: "Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών", του Τομεακού Ε.Π. Ανάπτυξη του Ανθρώπου" για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013" και β) αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, υποβολή αίτησης - φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας, καθώς και δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου