Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Οι εγγραφές στο Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς, συνεχίζονται έως 11 Σεπτεμβρίου

Δελτίο τύπου Εσπερινού Γυμνασίου Κιλκίς
Έχετε τελειώσει το Δημοτικό Σχολείο ή κάποιες από τις τάξεις του Γυμνασίου και δεν σας δόθηκε η ευκαιρία να ολοκληρώσετε τις σπουδές σας, ώστε να αποκτήσετε το Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης;

Μπορείτε να το κάνετε φοιτώντας στο Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς.

Σας δίνεται η δυνατότητα:


Να πάρετε το Απολυτήριό σας.

Να μετακινηθείτε δωρεάν εφόσον διαμένετε εκτός πόλης.

Να αποκτήσετε χρήσιμες δεξιότητες, όπως χρήση υπολογιστών, γνώση Αγγλικής, βελτίωση χρήσης ελληνικής γλώσσας κ.λπ.

Να διδαχθείτε από έμπειρους καθηγητές σε ένα υποστηρικτικό και ενισχυτικό για το μαθητή περιβάλλον.

Να συμμετέχετε σε προγράμματα, εκπαιδευτικές Εκδρομές, επισκέψεις σε Μουσεία, Χώρους Τέχνης και άλλες δραστηριότητες.

Να ανοίξετε τους επαγγελματικούς σας ορίζοντες (αφού μια σειρά επαγγελμάτων, όπως υπάλληλος Δήμου, Δασαρχείου κ.λπ. και άλλα ελεύθερα επαγγέλματα προϋποθέτουν την απόκτηση Απολυτηρίου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).

Το Σχολείο λειτουργεί καθημερινά μετά τις 6 μμ, έτσι ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα, ενήλικα ή ανήλικα άνω των 14 ετών άτομα που εργάζονται πρωινές ή απογευματινές ώρες καθώς και άτομα άνω των 18 που δεν εργάζονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου