Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα προσωπικά δεδομένα και το Facebook (μέρος 2ο)


Ο Κωνσταντίνος Τζίκας* (δικηγόρος και διαμεσολαβητής) εμφανίστηκε ζωντανά στο στούντιο της ραδιοφωνικής συχνότητας FM100 και στην εκπομπή της κυρίας Μαίρης Λεριά "το συζητάμε" με την οποία συζήτησαν για τα δικαιώματα των χρηστών του facebook με βάση το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γνωστό και ως GDPR (Κανονισμός 2016/679 Ε.Ε.) ο οποίος άρχισε να έχει ισχύ στις 25/05/2018 για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Σύμφωνα με τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ορίζονται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

Mε πιο απλά λόγια, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ανθρώπου μπορεί να είναι το ανοματεπώνυμό του, ο αριθμός της ταυτότητάς του, ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση του σπιτιού του, ο αριθμός της πιστωτικής του κάρτας, η πινακίδα του αυτοκινήτου του, το e-mail του κλπ.

Πότε θεωρείται νόμιμη μια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρο 6);
Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (αναφέρονται ενδεικτικά τρεις για την οικονομία του χώρου) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων του οποίου τα δεδομένα επεξεργάζονται (άρθρο 13 & 15);


Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, όταν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου, υποχρεούται να ενημερώνει το υποκείμενο για κάθε ενέργειά του, ήτοι για τα στοιχεία επικοινωνίας του, για τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, για τους αποδέκτες και για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκευτούν, την ύπαρξη του δικαιώματός του να ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή την συγκατάθεσή του, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή κ.α.

*Κωνσταντίνος Τζίκας
Δικηγόρος Παρ' Αρείω Πάγω
Διαμεσολαβητής Υπουργείο Δικαιοσύνης
www.tzikas-lawfirm.gr 
τηλ. 2310266849

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου