Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Απαιτητικά τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού στη Φυσική και στο Α.Ε.Π.Π.

Επιμέλεια: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης ΚΙΝΗΤΡΟ Κιλκίς 
Τα σημερινά θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος της εξεταστέας ύλης. Οι ερωτήσεις διατυπώθηκαν με σαφήνεια, ωστόσο προϋπέθεταν την πλήρη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης. Τα κείμενα που δόθηκαν για το σχολιασμό των πηγών ήταν κατανοητά απαιτούσαν όμως τη συνθετική ικανότητα των μαθητών.

Στο Α.Ε.Π.Π τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Θεωρούνται δυσκολότερα από πέρυσι, με σημεία που θα μπορούσαν να προβληματίσουν τους υποψηφίους. Απαιτούσαν καλή προετοιμασία και κατανόηση σε βάθος των τεχνικών του προγραμματισμού. Η ανάπτυξη, δε, της αλγοριθμικής σκέψης από τους υποψηφίους είναι ένα έργο που απαιτεί εξοικείωση και προετοιμασία η οποία δεν επιτυγχάνεται σε μία μόνο χρονιά

Τα θέματα της Φυσικής Προσανατολισμού ήταν σαφή, κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και σαφώς δυσκολότερα από τα περσινά. Πέρα από το Θέμα Γ, όλα τα υπόλοιπα θέματα περιείχαν παγίδες και συγκεκριμένα το Θέμα Δ ήταν αρκετά συνδυαστικό. Επίσης ο χρόνος δεν επαρκούσε ώστε να μπορούν οι υποψήφιοι να χειριστούν με άνεση όλα τα ερωτήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου