Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παιονίας, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 29η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης : 


α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Εκμίσθωση σχολικών κλήρων.
2
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
3
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις οδών Δ.Ε. Αξιούπολης».
4
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Τεχνικά έργα Δ.Ε. Γουμένισσας (2014)».
5
Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ.Κ. Γουμένισσας – Αξιούπολης – Πολυκάστρου – Ευρωπού Δήμου Παιονίας».
6
Χορήγηση θέσεων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών σε λαϊκές αγορές του Δήμου Παιονίας.
7
Ανάκληση αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
8
Διαγραφή ή μη χρεών οφειλετών Δήμου Παιονίας – Αλλαγή χρεώστη – επανεξέταση αιτήσεων.

                                                             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου