Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

Ρούσου και Αντωνιάδου στη συνάντηση των μελών ΚοινΣΕπ Μακεδονίας-Θράκης

Δελτίο τύπου Πρωτοβουλία Ευθύνης και Συμμετοχής αλλά..ΖΩ
Την Παρασκευή 17 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη συνάντηση συζήτηση των μελών ΚοινΣΕπ Μακεδονίας-Θράκης με θέμα: «Οι ΚοινΣΕπ μπροστά». Εκ μέρους της κυβέρνησης παρευρέθηκε και τοποθετήθηκε η κα Αδάμ Σοφία, Δρ οικονομολόγος, ερευνήτρια, ειδικός επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία ανέπτυξε τον στρατηγικό προγραμματισμό για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία μέσα από τον θεσμό των ΚΟΙΝΣΕΠ.
Αναπτύχθηκαν θέματα όπως: χρηματοδότηση ΚοινΣΕπ, επιμόρφωση μελών ΚοινΣΕπ, προώθηση προϊόντων & υπηρεσιών από ΚοινΣΕπ, φοροτεχνικά προβλήματα κλπ.

Στην συνάντηση παρευρέθησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Κιλκίς, κα Ιωάννα Ρούσσου και κα Αγγελική Αντωνιάδου, καθώς και ενεργά μέλη της Πρωτοβουλίας Ευθύνης και Συμμετοχής Αλλά…ΖΩ, οι οποίοι έθεσαν θέματα που άπτονται του τόπου μας σχετικά με την ανάπτυξη σε διάφορους τομείς μέσα από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣΕπ),είναι αστικός συνεταιρισμός κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών του, διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα και έχει ως κύριο σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Σκοποί της είναι:

· Η προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος.

· Η προώθηση της απασχόλησης.

· Η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Στόχοι της είναι:

Η παραγωγή και αξιοποίηση των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων.

Η παροχή υπηρεσιών σε τομείς όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η οικολογία, η εκπαίδευση κ.α.

Η διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.

Οι ΚοινΣΕπ μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε όποιο πεδίο παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής και διάθεσης προϊόντων επιθυμούν, όπως:

· αγροτική καλλιέργεια και κτηνοτροφία,

· μεταποίηση αγροτικών και μη προϊόντων,

· παραγωγή και διάθεση προϊόντων οικιακής χρήσης,

· παραγωγή και διάθεση αγαθών οικιακής κατανάλωσης,

· χονδρικό και λιανικό εμπόριο,

· απλές, τεχνικές ή επιστημονικές υπηρεσίες,

· έρευνα, εκδηλώσεις, πολιτιστικά, κοινωνική φροντίδα,

· αθλητικά, τουρισμός, παραδοσιακά και μη επαγγέλματα κ.α.

Σε γενικές γραμμές, η κοινωνική οικονομία συνδέεται ή δραστηριοποιείται στα πεδία: κοινωνική ενσωμάτωση, τοπική ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη, πρόληψη κοινωνικών ανισοτήτων, ενίσχυση του κοινωνικού ιστού και ενδυνάμωση του κοινωνικού κεφαλαίου, ανάπτυξη δημοκρατικών και συμμετοχικών δομών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου