Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

"Τι πρέπει να κάνουν οι απόστρατοι για να μην παραγραφούν οι απαιτήσεις επιστροφής των αναδρομικών"

Ανακοίνωση Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού
Το Παράρτημα Κιλκίς της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού ανακοινώνει στα μέλη του τα παρακάτω, που αφορούν στην μη παραγραφή της αξίωσης των αναδρομικών κρατήσεων που έγιναν παράνομα, ύστερα από γνωμοδότηση της ΕΑΑΣ:


Η μόνη ενδεδειγμένη και τελέσφορη ενέργεια ώστε να μην παραγραφεί η αξίωση διεκδίκησης των αναδρομικών κρατήσεων που μας έγιναν παράνομα είναι η άσκηση σχετικής αγωγής των απόστρατων στελεχών προς το Ελεγκτικό Συνέδριο με βάση το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που μας δικαιώνει.


Ωστόσο ανακοπή της παραγραφής μπορεί να γίνει και με την κατάθεση σχετικής αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ). Πρέπει να σημειωθεί ότι το ΝΣΚ δεν είναι δικαστήριο και δεν αποφασίζει επί του αιτήματος. Μόνο το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση, η οποία είναι εκτελεστή σε βάρος του Δημοσίου και μπορεί να συμψηφισθεί με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις κάθε ενδιαφερόμενου προς το Δημόσιο (πχ οφειλόμενος φόρος)

Δεν υπάρχει νομική δυνατότητα να εγείρει η ΕΑΑΣ αγωγή για λογαριασμό των μελών της. Το δικαίωμα αυτό είναι αυστηρά προσωποπαγές και ανήκει στο κάθε μέλος που έχει αξίωση επιστροφής των παράνομων κρατήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου