Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Δημόσια Tακτική (εμβόλιμη) Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην δημόσια Tακτική (εμβόλιμη) Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 1 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ
 
1
Καθορισμός τρόπου Δημοπράτησης (2ος Διαγωνισμός) της "ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΗΜΜΑΤΟΣ (Ξυλείας) ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΔΑΣ ''ΔΤ1Α'' ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΤΚ ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ"
2
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ανακαίνιση και επανάχρηση Αυστροελληνικής Καπναποθήκης στην πόλη του Κιλκίς" [Αρ. Μελ.: Δ39/2010 Δ.Τ.Υ.]
3
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Κατασκευή υπόβασης και βάσης στον οικισμό Ευκαρπίας" [Αρ. Μελ.: Μ2/2013 Δ.Τ.Υ.]
4
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
5
Ακύρωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (αίτ. Αριστείδης Βίκτωρ του Ισαάκ)
6
Διαγραφή χρεών
7
Έγκριση προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, έτους 2015, του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"
8
Καθορισμός Τέλους παραχώρησης χρήσης θέσης περιπτέρου, χωρίς δημοπρασία
9
Αναμόρφωση (19η) Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2014
10
Παράταση χρονικών διαστημάτων για κατάθεση δικαιολογητικών για ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
11
Έγκριση παράτασης συμβάσεων στα πλαίσια της απευθείας ανάθεση "Επείγουσας προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Κιλκίς, έτους 2014" [ΑΜ: π19/2014 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 90.306,99 €], λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου