Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας

Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 14η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Προσωρινή μετατόπιση λαϊκής αγοράς της Αξιούπολης λόγω εκτέλεσης έργων.
2
Έγκριση Ο.Ε.Υ. του νομικού προσώπου «Υγείας – Πρόνοιας – Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Παιονίας.
3
Έκδοση συγγράμματος του Χρήστου Π. Ίντου «Η Παιονία από τα μυθικά χρόνια ως τον 21ο αιώνα».
4
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μικρά τεχνικά έργα της Δημ. Κοιν. Αξιούπολης».
5
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – ανακατασκευή δρόμου παράλληλα της κεντρικής τάφρου».
6
Έγκριση ανάθεσης εργασιών «Καθαριότητας – συντήρησης – επιμέλειας χώρου πρασίνου – κοιν. χώρων» σε ιδιώτες.
7
Χορήγηση αδειών πλανοδίου εμπορείου (τύπου Β΄) σε δικαιούχους για το έτος 2014.
8
Έγκριση του ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας οικ. Έτους 2012.
9
Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2013 του νομικού προσώπου «Σχολική επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας».
10
Συζήτηση αιτήσεων διαγραφής ή μη οφειλών προς τον Δήμο Παιονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου