Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

Ξεκίνησε η συνεργασία της ΔΕΥΑ Κιλκίς με τον Δήμο Δοϊράνης Σκοπίων

Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα η Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Μεταφορά τεχνογνωσίας στο Δήμο Δοϊράνης και προσαρμογή της ΔΕΥΑΚ στις νέες συνθήκες που επέφερε ο «Καλλικράτης» στη Διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή παρέμβασης – Βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών” (WWM – QUOL) που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Greece - the former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme” 2007-2013.
Τη συνάντηση προγραμμάτισε και συντόνισε η ΔΕΥΑ Κιλκίς, που αποτελεί τον Συνολικό Επικεφαλής Εταίρο και είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου. Την οργάνωση και υλικοτεχνική υποστήριξη της συνάντησης είχε η Επιμορφωτική Κιλκίς Μον. ΕΠΕ.

Στη συνάντηση παραβρέθηκε 4μελής αποστολή του διασυνοριακού εταίρου από το Δήμο Dojran με επικεφαλής το Δήμαρχο κο. Borce Stamov, ενώ την ΔΕΥΑΚ εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κος. Δημήτρη Τσαντάκης και ο Διευθυντής της κος Ηλίας Αβραμίδης.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι να δρομολογήσει και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και την εξοικονόμηση του πόσιμου νερού στην ευρύτερη λεκάνη της λίμνης Δοϊράνης και του Δήμου Κιλκίς γενικότερα.

Η περιοχή παρέμβασης του έργου έχει σαν επίκεντρο την υδρολογική λεκάνη της Λίμνης Δοϊράνης, επεκτείνεται όμως σε όλη την έκταση του Δήμου Κιλκίς και του Δήμου Dojran από την πλευρά της πΓΔΜ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 501.799€. ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΚ είναι 192.065€, ενώ του Δήμου Dojran 309.734€. η διάρκεια του έργου είναι 15 μήνες.

Η συνεργασία της ΔΕΥΑΚ με το Δήμο Dojran ξεκίνησε πριν 2 χρόνια με την επίσκεψη στελεχών του Δήμου και της Επιχείρησης Ύδρευσης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΚ και στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού του Κιλκίς. 

Δεδομένης της πρόθεσης του Δήμου Dojran να προχωρήσει στην ανακατασκευή της δικής της μονάδας βιολογικού καθαρισμού ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση της Λίμνης, ζήτησε από τη ΔΕΥΑΚ να του παρέχει σχετική τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη τόσο στη φάση της κατασκευής αλλά και της λειτουργίας και διαχείρισης της μονάδας, αλλά και σε γενικότερα θέματα διαχείρισης νερού. 

Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε μια μεικτή ομάδα εργασίας, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η κατάθεση πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013.

Στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων που θέτει το έργο προγραμματίζονται να γίνουν μια σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις στην περιοχή του κάθε εταίρου αλλά και κοινές δράσεις.

Έτσι, από την πλευρά της ΔΕΥΑΚ, μεταξύ των άλλων προγραμματίζεται η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, των προβλημάτων και δυνατοτήτων ανάπτυξης του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, η Ψηφιακή χαρτογράφηση και ο έλεγχος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και τεχνολογικών μέσων για τον έλεγχο των διαρροών ύδρευσης μέσω GPS, η προμήθεια Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για την Ψηφιακή αποτύπωση πληροφοριών σε γεωγραφικές συντεταγμένες του δικτύου αποχέτευσης, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης και η δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταχώρηση χρήσιμων πληροφοριών για το έργο.

Από την πλευρά του Δήμου Dojran προγραμματίζεται η προκαταρκτική μελέτη για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων της Λίμνης Δοϊράνης, η ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου, η ανακατασκευή και εκμοντερνισμός της μονάδας βιολογικού καθαρισμού του Δήμου, η προμήθεια Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για την Ψηφιακή αποτύπωση πληροφοριών σε γεωγραφικές συντεταγμένες του δικτύου αποχέτευσης, η προμήθεια Παγκόσμιου Συστήματος Προσδιορισμού Γεωγραφικής Θέσης (GPS) για την Ψηφιακή Χαρτογράφηση του δικτύου αποχέτευσης, εκμεταλλευόμενοι τη σχετική τεχνογνωσία της ΔΕΥΑΚ.

Τέλος θα υλοποιηθούν δράσεις προβολής και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την ποιότητα και την εξοικονόμηση του νερού, που περιλαμβάνουν εκδόσεις, ημερίδες, κλπ.

Σχετικά με την ατζέντα της συνάντησης αυτή περιελάμβανε την επίσημη έναρξη του έργου που έγινε από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ κο. Δημήτρη Τσαντάκη, στη συνέχεια χαιρέτησαν οι εκπρόσωποι των 2 εταίρων κ. Αναστάτιος Αμανατίδης, και ο Δήμαρχος Dojran Borce Stamov. 

Έγινε παρουσίαση του Δήμου Κιλκίς από την κα. Ράνια Κασκαμανίδου. Ο υπεύθυνος έργου από το Δήμο Dojran κος Andrej Angelovski μίλησε για τις προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου που σχετίζονται άμεσα με την ίδια τη Λίμνη και την ποιότητα των νερών της. Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ κος Ηλίας Αβραμίδης έκανε μια σύντομη παρουσίαση του έργου, των επιδιώξεων και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει και τον αντίκτυπο στη λειτουργία και τις υπηρεσίες που παρέχει η ΔΕΥΑΚ, ενώ το στέλεχος της ΔΕΥΑΚ κα Σοφία Κουρτίδου έκανε μια αναφορά στον έλεγχο της ποιότητας του νερού από τη ΔΕΥΑΚ, τις επιπτώσεις από την χρήση των συστημάτων GIS και GPS και τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού του Κιλκίς.

Ακολούθησε συζήτηση για τον προγραμματισμό των δράσεων που η υλοποίηση τους θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και τέλος συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την διοικητική διαχείριση του έργου, τις υποχρεώσεις των εταίρων και τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την υλοποίηση του προγράμματος και η επόμενη συνάντηση των εταίρων και τη θεματολογία της.
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου