Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) στο Κιλκίς

Τα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργούν σε όλους τους νομούς της χώρας και παρέχουν υπηρεσίες εκπαιδευτικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε όλους τους νέους (μέχρι 25 ετών) καθώς και στους γονείς τους και στηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών που εφαρμόζουν το θεσμό του ΣΕΠ στα σχολεία τους.
Τα ΚΕΣΥΠ είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και διαθέτουν πληροφοριακό υλικό σχετικά με τον ΣΕΠ και οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν επιπλέον ως στόχο να διευρύνουν τις επιλογές των ενδιαφερομένων.

Ακόμη έργο των δομών αυτών είναι η στήριξη των μαθητών και μαθητριών για την προσωπική τους ανάπτυξη σε κομβικά σημεία της εκαπιδευτικής τους πορείας, δηλαδή τη μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, την επιλογή κατεύθυνσης/τομέα, τη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου, πληροφόρηση για εκπαιδευτικές διεξόδους, καθώς και ενημέρωση υποψηφίων, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα και τη διαχείρηση των παραπάνω.

Τι είναι η συμβουλευτική
Η Συμβουλευτική είναι μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία ο Σύμβουλος εξετάζει με το άτομο θέματα που το απασχολούν και διευκολύνει την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων. Δεν αποτελεί καθοδήγηση, δηλαδή δεν έχει σκοπό να υποδείξει στο άτομο τι πρέπει να κάνει, αλλά είναι μια διασικασία κατά την οποία το άτομο διευκολύνεται να πάρει προσωπικές αποφάσεις που είναι οι πιο κατάλληλες για το ίδιο ανάλογα με τις δεδομένες συνθήκες.

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας παρέχει στο άτομο τη δυνατότητα Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στηρίζοντάς το στην προσπάθειά του να επιλέξει το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό πεδίο που του ταιριάζει. Με άλλα λόγια, η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας βοηθάει το άτομο να ανακαλύψει τις ιδιαίτερες κλίσεις του, τα ενδιαφέροντά του, τις επαγγελματικές του αξίες και να τα συνδυάσει με τις υπάρχουσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

Ποιοι ωφελούνται;

• Μαθητές και νέοι έως 25 ετών
• Γονείς για να βοηθηθούν στο να κατανοήσουν βαθύτερα τις ανάγκες των εφήβων και να τους στηρίξουν ουσιαστικά στις αποφάσεις τους.
• Ειδικές ομάδες του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ)

Πώς γίνεται;
Η Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές λειτουργίες, όπως η πληροφόρηση, η αυτογνωσία-αυτοαντίληψη, η λήψη αποφάσεων, η μετάβαση- τοποθέτηση κλπ. Παρέχεται τόσο σε ομαδικό όσο και σε ατομικό επίπεδο. Στην πρώτη περίπτωση (ομαδική συμβουλευτική) οι αποδέκτες της ΣυΕΠ συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις – σεμινάρια ΣυΕΠ, τα οποία έχουν στόχο την παροχή πληροφόρησης για τις σπουδές και τα επαγγέλματα, την ενίσχυση της αυτογνωσίας των ατόμων και την εκμάθηση τεχνικών λήψης απόφασης. 

Στην δεύτερη περίπτωση (ατομική συμβουλευτική) η συμβουλευτική παρέμβαση γίνεται με τρόπο «εξατομικευμένο» με τη βοήθεια της ατομικής συμβουλευτικής συνέντευξης. Οι υπεύθυνοι ΣΕΠ συζητούν κατ’ ιδίαν με τους ενδιαφερόμενους ή/και με τους γονείς του με σκοπό να τους βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) και να μάθουν τον τρόπο να σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και να επιλέγουν τις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές διαδρομές που ανταποκρίνονται στα προσόντα, τις αξίες και τα ενδιαφέροντά τους.

Τι προσφέρει;

Ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει ως στόχο να σε βοηθήσει να λάβεις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσεις τη σταδιοδρομία σου. Ειδικότερα, θα μπορέσεις:

• να πληροφορηθείς έγκυρα για τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.

• να μάθεις να αναζητάς, να επεξεργάζεσαι και να αξιολογείς πληροφορίες, καθώς και να διερευνάς εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, με στόχο τη δια βίου επαγγελματική σου ανάπτυξη στη σημερινή κοινωνία της δια βίου μάθησης.

• να αποκτήσεις πληρέστερη γνώση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς σου, των ενδιαφερόντων σου, των ικανοτήτων-δεξιοτήτων και των αξιών σου, παραγόντων που αναμφισβήτητα επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές σου επιλογές.

• να λάβεις την απόφαση που σου ταιριάζει καλύτερα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχεις συγκεντρώσει για εσένα, για τις σπουδές & τα επαγγέλματα που σε ενδιαφέρουν.

• να βοηθηθείς στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αν είσαι υποψήφιος/α για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

• να καταρτίσεις το ατομικό σου σχέδιο δράσης ώστε να ενταχθείς στην αγορά εργασίας ή να επαναπροσδιορίσεις την επαγγελματική σου πορεία σύμφωνα με τις προσωπικές σου ανάγκες και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Που μπορείς να μας βρεις
Το ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΣΥΠ) ΚΙΛΚΙΣ στεγάζεται στα γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ,

Ταχ. Δ/νση: 21ης Ιουνίου 141, 1ος όροφος.
Τ.Κ. : 61100, Κιλκίς
Τηλ.: 2341024449
e-mail: kesyp@dide.kil.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://dide.kil.sch.gr
Υπεύθυνες ΣΕΠ: Κατσιούλα Παναγιώτα
Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.30 – 14.30 και
Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα κατόπιν ραντεβού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου