Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Νέο "ατύχημα" φορτηγού της "Ελληνικός Χρυσός"

Με αφορμή το νέο «ατύχημα» σε φορτηγό που μετέφερε ορυκτή ύλη, προϊόν  των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.», μέσω κατοικημένων περιοχών του Δήμου Βόλβης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Ζιώγας, επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην Περιφέρεια Κ.Μ., έκανε παρέμβαση στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Φ. Παπά απαιτώντας να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία των κατοίκων των περιοχών μέσω των οποίων διέρχονται τα συγκεκριμένα φορτία καθώς επίσης και το φυσικό περιβάλλον.

Να τονιστεί ότι οι ορυκτές αυτές ύλες της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» (πυριτικά συμπυκνώματα, Σφαλερίτης και Γαληνίτης), που προέρχονται από το έργο: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ», με βάση την ταξινόμηση κατά CLP (οδηγία CE 1272/2008 CLP), ταξινομούνταν ως τοξικά και επικίνδυνα.

Να σημειωθεί δε, πως είναι το τρίτο «ατύχημα», μέσα στο 2013, που συμβαίνει στο Δήμο Βόλβης κατά την μεταφορά των συγκεκριμένων επικίνδυνων τοξικών ορυκτών υλών.

Εύλογα επομένως είναι τα ερωτηματικά που εγείρονται:
Γιατί δεν τηρούνται οι προβλεπόμενοι, από την ΚΥΑ 26/7/2011 (ΑΔΑ:4ΑΣΔ0-ΩΔ0), Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΜΑΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ» της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στο Νομό Χαλκιδικής, όπου προβλέπονται τα εξής:

[ 52.40. Προκειμένου να αποδεσμευθούν οι δημόσιοι δρόμοι από βαριά μεταφορική κυκλοφορία ελευθερώνοντας παράλληλα και λειτουργικά την παραλιακή ζώνη στην περιοχή Ολυμπιάδα-Στρατώνι, θα πρέπει να κατασκευαστεί σήραγγα προσπέλασης του μεταλλείου Ολυμπιάδας από τον Μαντέμ Λάκκο.

62.61 Οποιαδήποτε μεταφορά συμπυκνωμάτων από το εργοστάσιο εμπλουτισμού προς το λιμάνι Στρατωνίου ή τις εγκαταστάσεις Μαντέμ Λάκκου να γίνεται με σκεπασμένα φορτηγά αυτοκίνητα στεγανής καρότσας.

δ2.83. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διάνοιξη της νέας στοάς σύνδεσης του μεταλλείου Ολυμπιάδας με τον Μαντέμ Λάκκο, τα μεταλλευτικά υλικά (απόβλητα εξόρυξης, παλαιές αποθέσεις, λεπτομερή απόβλητα εμπλουτισμού και συμπυκνώματα από την συντηρητική παραγωγή) που θα παράγονται από το μεταλλείο Ολυμπιάδας να μεταφέρονται οδικώς στις περιοχές Μαντέμ Λάκκου και Στρατωνίου. Η μεταφορά να γίνεται μέσω της υφιστάμενης επαρχιακής οδού Ολυμπιάδας - Στρατώνι. Ο δρόμος αυτός να πάψει να χρησιμοποιείται με την ολοκλήρωση της σήραγγας Ολυμπιάδας -Μαντέμ Λάκκου.]

Με τίνος την ευθύνη και έγκριση γίνεται όλο το προηγούμενο διάστημα η μεταφορά των συγκεκριμένων τοξικών και επικίνδυνων ορυκτών υλών, μέσω αστικών περιοχών, από την ΠΕ Χαλκιδικής στην ΠΕ Θεσσαλονίκης, βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων των περιοχών αυτών;

Τι μέτρα θα ληφθούν από τους αρμοδίους για να σταματήσει η μεταφορά στη ΒΙΠΕ ή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης των επικίνδυνων τοξικών υλών από τα μεταλλεία;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου