Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Σεμινάριο εξειδίκευσης - Κατάρτισης στην "Παραγωγή Φαρμακευτικών Φυτών και Αιθέριων Ελαίων" στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Μετά από την επιτυχημένη πορεία του προγράμματος για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους (πραγματοποίηοη 5 κύκλων) και το συνεχιζόμενο αυξημένο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται, σας ενημερώνουμε ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2013 θα ξεκινήσει νέος κύκλος.

Αυτό το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Κατάρτισης είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, είναι  διάρκειας 103 ωρών (από τις οποίες περίπου οι μισές είναι Πρακτικής άσκησης) και έχει κόστος 700 ευρώ - σε ισόποσες δόσεις των 350 ευρώ. 


Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική και ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική τεχνογνωσία στον τομέα της παραγωγής των Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών και των Αιθερίων Ελαίων όπως τους: Απασχολούμενους στην Πρωτογενή Παραγωγή Αγροτικών Προϊόντων (Αγρότες - Παραγωγούς), Μεταποιητές Αγροτικών Προϊόντων, Τεχνολόγους Φυτικής Παραγωγής, Γεωπόνους, Τεχνολόγους Τροφίμων, Βιολόγους  Δασολόγους. Χημικούς, Φαρμακοποιούς Έμπορους ΦΑΦ και ΑΕ, Φυτωριούχους κ.ά.)

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν, τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτηση ηλεκτρονικά (Πληροφορίες κυρία Δόντσιου ίωάννα τηλ. 2310997003).

Αίτηση μαζί με την προκήρυξη υπάρχει ΕΔΩ.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα

2. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (εάν υπάρχει)

3. Τίτλοι Σπουδών (εάν υπάρχουν)

4. Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου