Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Νέες θεματικές ενότητες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κιλκίς

Δείτε την αίτηση ΕΔΩ 
Ο Δήμος Κιλκίς και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κιλκίς. 
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης, Εθνικής Και Τοπικής Εμβέλειας, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Ειδικότερα, κατά την Εκπαιδευτική Περίοδο 2013-2014, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα

Δωρεάν Προγράμματα Εκπαίδευσης Εθνικής Εμβέλειας:
- Αγροτική Επιχειρηματικότητα - Marketing Αγροτικών προϊόντων - 25 ώρες

- Βιολογικά Προϊόντα : Παραγωγή - Πιστοποίηση - Διάθεση

- Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής - 25 ώρες

- Αγωγή Υγείας - Πρώτες Βοήθειες - 25 ώρες

- Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)-50 ώρες

- Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)-50 ώρες

- Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2 - Β1) -25 ώρες

- Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1- Α2) - 25 ώρες

- Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1 - Α2)

- Φωτογραφία - 25 ώρες

- Μετανάστες - Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή - 25 ώρες


Δωρεάν Προγράμματα Εκπαίδευσης Τοπικής Εμβέλειας
- Εναλλακτικές μορφές τουρισμού - δικτύωση σπηλαίου Αγ. Γεωργίου, Βοτανικού Κήπου, Αρχαιολογικού χώρου Παλατιανού - 50 ώρες

- Διδασκαλία Ποντιακής διαλέκτου - 150 ώρες


Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται:
1) Η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, η οποία θα διατίθεται στα ΚΕΠ του Δήμου Κιλκίς,

2) Φωτοτυπία Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα ΚΕΠ του Δήμου Κιλκίς και ηλεκτρονικά στο email: sioupop@gmail.com.

Πληροφορίες:

Στην Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Κιλκίς,

Πηνελόπη Θ. Σιούρδα, τηλ. 6975 851511 και στο Δήμο Κιλκίς στο τηλέφωνο 23413 52151 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου