Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013

«Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2012-2013»

Με την υπ’ αρ. 24136/Γ7/21-2-2013 (ΦΕΚ 524 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2012-2013» όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει για κάθε σχολικό έτος εφαρμογής του προγράμματος και με χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΣΠΑ, λειτούργησαν κατά το σχολικό έτος 2012-2013 υπό την εποπτεία της Δ.Δ.Ε. Κιλκίς, πιλοτικά, τμήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε γυμνάσια του νομού (Γ/σιο Αξιούπολης & Γ/σιο Γουμένισσας). 
Αντικείμενο της Πράξης η παρακολούθηση των μαθητών γυμνασίων υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας σε μαθήματα όπως η Γλωσσική Διδασκαλία (Αρχαία και Νέα Ελληνικά), τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, οι Ξένες Γλώσσες κλπ, με σκοπό την επανένταξη των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, τη μείωση της μαθητικής διαρροής, την ενίσχυση της πρόσβασης και της συμμετοχής όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη βελτίωση της απόδοσής τους.

Καλούμε τους κηδεμόνες των μαθητών γυμνασίων του νομού Κιλκίς να επικοινωνούν με τους διευθυντές των σχολείων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εν όψει δημιουργίας νέων τμημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου