Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (European Police College - CEPOL)

Από τη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος της Αστυνομικής Ακαδημίας (Kέντρο Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας), ανακοινώνεται, ότι την 23-10-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00΄ στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Πανόραμα Βέροιας, θα πραγματοποιηθεί το Σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (European Police College - CEPOL) με θέμα: "Δίκτυα που ασχολούνται με τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και επαναπατρισμό παράνομων μεταναστών". Η δραστηριότητα του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 23-10-2012 έως 25-10-2012, με τη συμμετοχή τριάντα τριών (33) Ανώτερων Αξιωματικών – Στελεχών των Αστυνομιών και εμπειρογνωμόνων, από Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις Συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση Χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μαυροβούνιο Ολλανδία, Ουγγαρία, Σουηδία και F.Y.R.O.M.) καθώς επίσης και πέντε (05) Στελεχών και εμπειρογνωμόνων από Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.A.S.O., FRONTEX, EUROPOL), που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και σε σχετιζόμενα εγκλήματα. Από την Χώρα μας θα συμμετέχουν έξι (06) στελέχη στο σεμινάριο, τέσσερα (04) στελέχη από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και δύο (02) από το Λιμενικό Σώμα.
Το ανωτέρω σεμινάριο είναι το πρώτο που διοργανώνεται στο Επιμορφωτικό Κέντρο, σε συνεργασία με το Τμήμα Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, έπειτα από την άψογη και άρτια διοργάνωση της 5ης Συνάντησης των επιλεγμένων στελεχών της 6μελής Ομάδας Εργασίας Κοινών Προγραμμάτων Σπουδών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, στις υπερσύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Κέντρου και αποκόμισε τα πλέον κολακευτικά σχόλια της Γραμματείας της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (European Police College - CEPOL) και ιδιαίτερα του Διευθυντή αυτής κυρίου Βanfi Ferenc.
Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί όχι τόσο στον διασυνοριακό έλεγχο και στον τρόπο εισόδου των μεταναστών όσο στα Δίκτυα που ασχολούνται σε εθνικό επίπεδο με την εκμετάλλευση της παράνομης μετανάστευσης, στη συσχέτιση αυτής με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος και στις προσπάθειες επαναπατρισμού.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι: · Η αύξηση της γνώσης των μεταναστευτικών ροών με ταυτόχρονη ανάπτυξη ικανότητας ανάλυσης της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων που διενεργούνται από εγκληματικές οργανώσεις καθώς και του τρόπου δράσης τους.
· Η αύξηση της γνώσης της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής του Νόμου.
· Η αξιολόγηση ροών χρήματος και καθορισμός διαδρομών ανάμεσα στη χώρα προέλευσης και τη χώρα προορισμού της παράνομης μετανάστευσης.
· Η εξέταση δυνατοτήτων επαναπατρισμού.
Την έναρξη θα κάνει, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αντιστράτηγος Δημήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ συνεπικουρούμενος από το Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ταξίαρχο Κωνσταντίνο ΚΟΝΤΕΛΑ και το Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας Αστυνομικό Διευθυντή Γεώργιο ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ο οποίος θα υποδεχτεί ως οικοδεσπότης τα ανωτέρω στελέχη στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου