Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Συνάντηση με Σαμαρά ζητά το Επιμελητήριο Κιλκίς με θέμα τη συγκάλυψη παρανόμων ενεργειών και παραλείψεων στελεχών του υπουργείου Οικονομικών

"Κύριε Πρόεδρε,
Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 1458/13.07.2012 επιστολής – υπομνήματός μας, με θέμα : «Καλπάζουσα εκτροπή από τη νομιμότητα, του συστήματος παροχής και διαχείρισης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, προς τα πιστωτικά ιδρύματα, για δάνεια επιχειρήσεων», που Σας απευθύναμε προσωπικά (επισυνάπτεται) λάβαμε την διαβεβαίωσή Σας, μέσω του οικονομικού Σας συμβούλου κυρίου Γιάννη Μουρμούρα, ότι έχετε επιληφθεί προσωπικά:

α) για την αντιμετώπιση κάθε εκτροπής από την νομιμότητα, β) για την πλήρη ενεργοποίηση του νομοθετικού και διαχειριστικού πλαισίου για τα εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, πλαισίου που κατά κύριο λόγο με την δική σας παρέμβαση της 09.04.2012, ολοκληρώθηκε – διαμορφώθηκε και γ) για την άμεση και πλήρη απογραφή της ήδη προξενηθείσας ζημίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου εξαιτίας της επί σειρά ετών συνεχιζόμενης παράνομης συμπεριφοράς υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.
Μάλιστα, στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1ΕΞ/22.08.2012, του οικονομικού γραφείου Σας, προς το Επιμελητήριό μας, η οποία υπογράφεται από τον οικονομικό σύμβουλο Σας κύριο Γιάννη Μουρμούρα, (επισυνάπτεται) επί λέξει αναφέρεται : «σας διαβεβαιώνω με την παρούσα επιστολή ότι ο Πρωθυπουργός έχει λάβει γνώση του υπ’ αριθμ. 1458/13.07.2012 σχετικού εγγράφου σας και μου έχει αναθέσει προσωπικά να επιμεληθώ του θέματος με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Στουρνάρα».
Από το διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε, την υπ' αριθ. πρωτ. 2/52861/0025/ 10/8/2012 απόφαση του υπουργού Οικονομικών κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, με την οποία "Συστήνεται και συγκροτείται Ομάδα Εργασίας με σκοπό την κατάργηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και τη δημιουργία νέας νομικής βάσης σύννομης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο". Από το κείμενο της απόφασης συνάγονται άμεσα τα ακόλουθα :
- Η άμεση συμμετοχή της 25ης Διεύθυνσης του υπουργείου Οικονομικών στην έκδοσή της.
-  Περαιτέρω, η έκδοση της απόφασης αυτής φαίνεται να προκαλείται από την την υπ' αριθ. πρωτ. 16631/9.4.2012 εξαιρετικά επείγουσα επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης, τμήμα Γ') του υπουργείου Οικονομικών. Το θέμα της επιστολής αυτής είναι "Κρατικές ενισχύσεις - Εγγυήσεις του ελληνικού κράτους υπέρ δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών". Με την ίδια επιστολή διαβιβάζεται η απευθυνόμενη προς τον κύριο Πλασκοβίτη, Γενικό Γραμματέα οικονομικής πολιτικής του υπουργείου ΟΙκονομικών, υπ' αριθ. COMP/H4/CS/KE/si-D2012/32143/23-3-12 επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υπογράφεται από τον κύριο Gert-Jan KOOPMAN και κοινοποιείται στους κυρίους Verwey (DG ECFIN) και J. DIXON (TFGR) με θέμα " State guaranties to public sector companies to be privatised". Συνημμένα στις δύο προηγούμενες επιστολές διαβιβάζεται και η απευθυνόμενη προς την μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας υπ' αριθ. COMP/HA/KE/DG-D*2012/040926, με θέμα : "SA. 33727 - Εγγυήσεις του Ελληνικού κράτους υπέρ δανείων δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών" επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, Κρατικές ενισχύσεις. Συνοχή Ε&Α&Κ και εφαρμογή της νομοθεσίας. Επιβολή της νομοθεσίας και διαδικαστική μεταρρύθμιση, υπογραφόμενη από την κυρία Χριστίνα Σιατερλή κατ' εντολή της κυρίας Barbara BRANTDER προϊσταμένης διοικητικής μονάδας.
- Υπό τα ανωτέρω δεδομένα ο σκοπός σύστασης της επιτροπής, ("κατάργηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου και τη δημιουργία νέας νομικής βάσης σύννομης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο"), που ορίσθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 2/52861/0025/ 10/8/2012 απόφαση του υπουργού Οικονομικών κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, θα έπρεπε να αποβλέψει αποκλειστικά και μόνο για τις "κρατικές εγγυήσεις σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα που πρόκειται να ιδιωτικοποιηθούν" ("State guaranties to public sector companies to be privatised").
Ήδη, η "διεύρυνση" του σκοπού της επιτροπής προς την κατεύθυνση της ανατροπής ολόκληρου του θεσμικού πλαισίου των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, θέτει σε συναγερμό το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου, τους συνδέσμους βιομηχανιών και βιοτεχνιών και τα επιμελητήρια, διότι ποτέ δεν φανταστήκαμε, ότι, άλλα δηλώνατε Εσείς και οι αγορητές της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση της 10.04.2012 (επισυνάπτονται αντίγραφα πρακτικών της Βουλής της ημερομηνίας αυτής) και άλλα θα δρομολογούνταν από την κυβέρνηση της οποίας Είστε πρωθυπουργός έξι μήνες αργότερα. Είχαμε την διαβεβαίωση, τόσο από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, όσο και από την πρόσφατα τοποθετηθείσα ως διευθύντρια στην 25η Διεύθυνση κυρία Ελένη Ρωμαίδου, ότι, το ενδιαφέρον σας και η υποστήριξή σας για την αποκατάσταση και την εφαρμογή της νομιμότητας στην 25η Διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την διαχείριση της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, ιδιαίτερα όταν οι επιχειρήσεις με εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, προσφεύγουν στις διατάξεις του εθνικού δικαίου εξυγίανσης (6ο και 7ο Κεφάλαιο του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει). Μας ήταν αδιανόητο πως επί πρωθυπουργίας Σας και μάλιστα για ένα θέμα για το οποίο Είχατε εκτενώς ενημερωθεί, θα επιχειρούνταν η χρησιμοποίηση των παραπάνω εγγράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάργηση αναγκαίων και μάλιστα κατά ένα μέρος πρόσφατα ψηφισθέντων διατάξεων, για την λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, με προφανείς στόχους : i. την αποφυγή των προβλεπομένων κυρώσεων, επί σωρευμένων και τεκμηριωμένων πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών σε βάρος μίας ομάδας πλέον στελεχών της δημόσιας διοίκησης και ii. την επαναφορά ενός απόλυτα αδιαφανούς συγκεντρωτισμού, στρατευμένου στα γνωστά μονίμως ανοριοθέτητα και μονίμως ανικανοποίητα συμφέροντα των πιστωτικών ιδρυμάτων και στα κατά συνθήκη άγνωστα συμφέροντα των φερομένων ως διαχειριστών της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου στελεχών του υπουργείου Οικονομικών.
Αυτός είναι και μόνος λόγος, για τον οποίο δεν αποδώσαμε εξαρχής, όπως αποδεικνύεται, σημασία, σε πληροφορίες που μας διαβιβάζονταν σχετικά με την ανωτέρω "διεύρυνση" του έργου της προαναφερθείσας επιτροπής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές η επιτροπή μεταξύ άλλων πρότεινε την κατάργηση :
- Των άρθρων 1 - 12 του Ν.2322/1995.. Πρόκειται για το νόμο πλαίσιο για την παροχή και την διαχείριση των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου.
- Των (εντελώς πρόσφατων, μεταγενέστερων και απολύτως άσχετων με τα διαλαμβανόμενα στα ανωτέρω έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), διατάξεων των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 6, του άρθρου 58, του Ν.4075/2012. Πρόκειται για τις διατάξεις που με δική σας παρέμβαση και σε κλίμα εθνικής ομοψυχίας ψηφίσθηκαν στις 10.04.2012.
- Της επακολουθήσασας (εξίσου πρόσφατης, μεταγενέστερης και απολύτως άσχετης με τα διαλαμβανόμενα στα ανωτέρω έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. 2 /35554/0025 /27.04.2012, "Κανονισμός Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου" Πρόκειται για τον κανονισμό, που υπογράφηκε ύστερα από εξουσιοδότηση που παρασχέθηκε μέσω του άρθρου 2, του Ν. 4040/2012 προς τον υπουργό Οικονομικών και οποίος ουδέποτε εφαρμόσθηκε από τις αρμόδιες να τον εφαρμόσουν υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, χωρίς ουδέποτε να επιληφθεί του σοβαρότατου αυτού θέματος η υπηρεσιακή και η πολιτική ιεραρχία του υπουργείου. Η απλή ανάγνωση του κανονισμού αυτού υποδεικνύει ποιούς ενοχλεί η ύπαρξή του και γιατί τους ενοχλεί
- Της υπουργικής απόφασης υπ' αριθ. 2/478/0025/4.1.2006, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του Ν. 2322/1995, δηλαδή μόλις έντεκα (11) χρόνια αργότερα. Η απόφαση αυτή ρυθμίζει τα θέματα των ελέγχων που προηγούνται της καταβολής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου και τον τρόπο πλήρους και ασφαλούς υποκατάστασης του Ελληνικού Δημοσίου στα συμβατικά δικαιώματα του πιστωτικού ιδρύματος πριν την καταβολή της εγγύησής του. Υπενθυμίζεται, ότι, πριν από την τραγικά καθυστερημένη έκδοση της απόφασης αυτής, η βεβαίωση στις Δ.Ο.Υ. γινόταν με πρωτοβουλία των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία έδειξαν, μαζί με τους θιασώτες αυτού του συστήματος, υπαλλήλους του Ελληνικού Δημοσίου, τη μεγάλη δυσαρέσκειά τους, όταν μέσω αυτής της υπουργικής απόφασης τους αφαιρέθηκε οψίμως, αυτό το απολύτως παράνομο "δικαίωμα" πρωτοβουλίας στη διαδικασία βεβαίωσης.
Πρέπει επιτέλους κύριε πρωθυπουργέ να σταματήσει κάθε προσπάθεια συγκάλυψης των "αμαρτιών" που έχουν διαπραχθεί και εξακολουθούν να διαπράττονται σε δύο χώρους του υπουργείου Οικονομικών και σχετίζονται άμεσα με τα προβλήματα των αρνητισμό και την κακοδιαχείριση του δημοσίου χρήματος όσον αφορά την παροχή εγγυήσεων στις επιχειρήσεις. Ειδικότερα : α) Η Γενική Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, που επί δεκαετίες επεξεργάσθηκε και προώθησε την έκδοση και την εφαρμογή εκατοντάδων ψευδεπίγραφων και αντικείμενων στο εθνικό και στο κοινοτικό δίκαιο, υπουργικών αποφάσεων για την παροχή κρατικών ενισχύσεων υπό την μορφή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου και την επιδότηση του χρηματοοικονομικού κόστους από τον ειδικό λογαριασμό του Ν. 128/1975. Οι αποφάσεις αυτές, υποτίθεται. ότι εξυπηρετούσαν το σκοπό της ενίσχυσης των επιχειρήσεων, όπως όμως αποδείχθηκε είχαν αποκλειστικό σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και της κερδοφορίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον μάλιστα αποτελεί κοινή διαπίστωση, ότι το σύνολο των επιχειρήσεων που "ενισχύθηκαν" έχουν προ πολλού καταστραφεί και β) Η 25η Διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών, η οποία "σταθερά" αντιστάθηκε επί σειρά ετών και "αντιστέκεται" ακόμα και σήμερα σε κάθε διάταξη που στοχεύει (όπως ο προσφάτως εκδοθείς μόλις στις 27.04.2012 ανωτέρω Κανονισμός), στη μείωση της ασυδοσίας της και στην εξασφάλιση της διαφάνειας γύρω από τις διαδικασίες παροχής και διαχείρισης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.
Δυστυχώς, η ύπαρξη πρωτοβουλιών κατάργησης του προσφάτως ολοκληρωθέντος (προς την κατεύθυνση της πλήρους εξυγίανσης και διαφάνειας) συστήματος παροχής και διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσίου πόλες οι προαναφερόμενες εξωφρενικές κατά την κοινή λογική και τα προεκτεθέντα πληροφορίες, επιβεβαιώθηκαν πλήρως με την επιστολή της νέας Διευθύντριας της 25ης Διεύθυνσης, υπ' αριθ. 2/63940/0025 /19.10.2012, προς τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της Ελλάδος, με θέμα : "Δίδονται Διευκρινίσεις", (επισυνάπτεται)
Με την επιστολής αυτή, η νέα Διευθύντρια κυρία Ελένη Ρωμαϊδου, "απάντησε" στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2/63940/0025/31.08.2012 κοινή επιστολή των εκπροσώπων των προαναφερόμενων φορέων στο Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, με θέμα : "Ενημέρωση των ΦΟΡΕΩΝ που εκπροσωπούμε στο Συμβούλιο Διαχείρισης - Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ), ενόψει διενεργούμενου ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης" (επισυνάπτεται) και με αίτημα την επιβεβαίωση από την 25η Διεύθυνση, μίας σειράς καταγεγραμμένων στην εν λόγω επιστολή και συντελεσθεισών, με ευθύνη της 25ης Διεύθυνσης, επί σειρά ετών εκτροπών από τη νομιμότητα, του συστήματος παροχής και διαχείρισης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα στην επιστολή αυτή αναφέρονται επί λέξει τα εξής : Σε απάντηση της από 31.08.201 επιστολής σας και σχετικά με τα θέματα που τίθενται σε αυτήν σας γνωρίζουμε, ότι η υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια να απαντήσει. Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε, ότι : α) έχει προωθηθεί απόφαση νέας συγκρότησης του Συμβουλίου με νέα μέλη και β) το περιεχόμενο της άνω επιστολής σας έχει ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο επανεξέτασης του νομικού πλαισίου παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου"
Σας ενημερώνουμε, ότι, είμαστε υποχρεωμένοι να υποβάλλουμε την προαναφερόμενη υπ’ αριθ. πρωτ. 2/63940/0025/31.08.2012 κοινή επιστολή των εκπροσώπων των προαναφερόμενων φορέων στο Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της Ελλάδος), όσο και την σχετική προεκτεθείσα απάντηση της 25ης Διεύθυνσης (με την περιεχόμενη σε αυτή "δήλωση αναρμοδιότητας") στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για να επιληφθούν του θέματος και για να ενεργήσουν στο πλαίσιο των δικών τους αρμοδιοτήτων.
Σχετικά με την πληροφόρησή μας, ότι, "έχει προωθηθεί απόφαση νέας συγκρότησης του Συμβουλίου με νέα μέλη" επισημαίνουμε, ότι, η μη συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, τους τελευταίους τρεις μήνες, στο μέτρο που οδηγεί σε πλήρη αδράνεια των οργάνων που διαχειρίζονται την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, παράβαση συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων που άπτονται και της ταμειακής διαχείρισης, προκαλεί εξ αντικειμένου σοβαρότατη ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο και δημιουργεί σοβαρές αποζημιωτικές αξιώσεις σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και προδικάζει έκπτωση του Ελληνικού Δημοσίου από το αναγωγικό του δικαίωμα σαν εγγυητή κατά τις διατάξεις των άρθρων 853 και 859 του Αστικού Κώδικα, συνιστά από μόνη της, κατά τη γνώμη μας, σοβαρή αξιόποινη πράξη, στην οποία ενέχονται φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί. για την οποία θα καταθέσουμε αναφορά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για να επιληφθούν του θέματος και για να ενεργήσουν στο πλαίσιο των δικών τους αρμοδιοτήτων
Τέλος, σχετικά με την ανωτέρω πληροφόρησή μας ότι, το περιεχόμενο της υπ’ αριθ. πρωτ. 2/63940/0025/31.08.2012 κοινής επιστολή των εκπροσώπων των προαναφερόμενων φορέων στο Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου έχει ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο επανεξέτασης του νομικού πλαισίου παροχής εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, μας υποχρεώνει να επιδιώξουμε την πληρέστερη ενημέρωση για το "έργο" της συγκροτηθείσας με την υπ' αριθ. πρωτ. 2/52861/0025/ 10/8/2012 απόφαση του υπουργού Οικονομικών κυρίου Γιάννη Στουρνάρα, ώστε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, αν τελικά ανατρέπεται πλήρως το σύστημα παροχής και διαχείρισης των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που θα έχει κατά την γνώμη μας σαν άμεση συνέπεια : α) Την πλήρη καταστροφή χιλιάδων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, β) Την διασπάθιση του Δημοσίου χρήματος μέσω της ραγδαίας επαύξησης του δημοσιονομικού κόστους εξαιτίας της κατάργησης και της προσφάτως θεσμοθετηθείσας ουσιαστικής διαχείρισης των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (διαχείριση που πρόσφατα εκσυγχρονίσθηκε και κωδικοποιήθηκε μέσω των διατάξεων των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 6, του άρθρου 58, του Ν.4075/2012 και της υπουργικής απόφασης υπ' αροθ. 2/3554 /0025/ 27.04.2012,"Κανονισμός Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου") και γ) στην παροχή "αμνηστίας" για όσα εγκλήματα, κατά την γνώμη μας συντελέσθηκαν, τόσο σε βάρος των επιχειρήσεων με εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια και σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου σαν εγγυητή, εξαιτίας της παράνομης δράσης και αδράνειας επί σειρά ετών, των κατά τα ανωτέρω εμπλεκομένων διευθύνσεων του Ελληνικού Δημοσίου και των στελεχών τους.

Κύριε πρωθυπουργέ,
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και των τραγικών επιπτώσεων(σε βάρος των επιχειρήσεων, των επιχειρηματιών, των τοπικών κοινωνιών και σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου σαν εγγυητή) που θα προκληθούν από την συνέχιση της σημερινής κατάστασης και κατά μείζονα λόγο από την ενδεχόμενη ανατροπή του μόλις πριν από λίγους μήνες ολοκληρωθέντος, εκσυγχρονισθέντος - εξυγιασθέντος θεσμικού πλαισίου του συστήματος παροχής και διαχείρισης των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις και ιδιώτες.
Με δεδομένο, ότι, όπως μας πληροφορούν έγκριτοι νομικοί προς τους οποίους απευθυνθήκαμε, είναι αδιανόητο να τίθενται, αντανακλαστικώς και παρεμπιπτόντως, κατά τα προεκτεθέντα, ζητήματα αντίθεσης προς το κοινοτικό δίκαιο, της νομοθεσίας διαχείρισης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτή μόλις πριν από λίγους μήνες επιβεβαιώθηκε και ολοκληρώθηκε προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού, της διαφάνειας και της εξυγίανσης χωρίς, μάλιστα, να μας εξηγεί κανείς αν το ζήτημα αυτό αποτελεί αντικείμενο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή όψιμη "ανακάλυψη" των αρμοδίων να εφαρμόσουν, προσφάτως ολοκληρωθέν θεσμικό πλαίσιο υπηρεσιών και χωρίς να καλούμεθα να συμμετέχουμε στις σχετικές διαδικασίες τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των οποιονδήποτε επικοινωνιών - συζητήσεων του υπουργείου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με δεδομένο, ότι, η επιδιωκόμενη ανατροπή του προσφάτως ολοκληρωθέντος, εκσυγχρονισθέντος - εξυγιασθέντος θεσμικού πλαισίου του συστήματος παροχής και διαχείρισης των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε επιχειρήσεις και ιδιώτες φαίνεται να αποβλέπει στην παροχή της προαναφερθείσας αμνηστίας : α) στην επί σειρά ετών συνειδητή, αντίθετη στο νόμο απουσία του Ελληνικού Δημοσίου από τις δίκες για την υπαγωγή επιχειρήσεων με εγγυημένα δάνεια στις διατάξεις του εθνικού δικαίου εξυγίανσης (6ο και 7ο Κεφάλαιο Ν. 3588/2007, όπως ισχύει) χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν απογραφεί τα κίνητρα των αυτουργών λειτουργών και αρνητικές συνέπειες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη στάση αυτή των υπηρεσιών και β) στην συνεχιζόμενη μη ενασχόληση κατά προκλητική παρέκκλιση παλαιών και νέων διατάξεων με τις επιχειρήσεις με εγγυημένα δάνεια που επιδιώκουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του εθνικού δικαίου εξυγίανσης (6ο και 7ο Κεφάλαιο Ν. 3588/2007, όπως ισχύει) χωρίς οι επιχειρήσεις αυτές να ενημερώνουν ως οφείλουν το Ελληνικό Δημόσιο και χωρίς τιο Ελληνικό Δημόσιο, ως οφείλει, να παρίσταται νομότυπα στις σχετικές διαδικασίες - δίκες. Με δεδομένο, ότι, η προαναφερόμενη ανατροπή επιβραβεύει συνειδητά όπως φαίνεται την επιχειρηματική εξόντωση, την κοινωνική κατασυκοφάντηση και την δημοσιονομική καταδίωξη, όσων επιχειρήσεων και επιχειρηματιών, νομότυπα απευθύνονται στο Ελληνικό Δημόσιο, καλώντας το να ασκήσει το ρόλο του και τα δικαιώματά του, κατά την υπαγωγή επιχειρήσεων με εγγυημένα δάνεια στις διατάξεις του εθνικού δικαίου εξυγίανσης (6ο και 7ο Κεφάλαιο Ν. 3588/2007, όπως ισχύει).
Γνωρίζοντας την ιστορία Σας, η οποία αποδεικνύει πως δεν Είστε πολιτικός που μασάει τα λόγια του, που ξεχνά τις δεσμεύσεις του, που δεν μάχεται την διαφθορά και ότι Είστε πολιτικός που αποδεδειγμένα αγαπάτε την χώρα μας και τους πολίτες της, ότι, είστε κοινωνικά ευαίσθητος και πως αποτελεί στοιχείο της κοσμοθεωρίας Σας η στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας.
Διαβεβαιώνοντας Σας, ότι, οι περισσότεροι από τους επιχειρηματίες που ενεπλάκησαν με τις κρατικές ενισχύσεις και την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (ιδιαίτερα οι επιχειρηματίες των πυρόπληκτων περιοχών) δεν γνώριζαν την παθογένεια του συστήματος η οποία αυξήθηκε εκθετικά λόγω της ανακύψασας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και της απελπιστικής ανεπάρκειας του ελληνικού πιστωτικού συστήματος.
Παρακαλούμε να υπάρξει μία άμεση συνάντηση των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, των συνδέσμων βιομηχανιών βιοτεχνιών των εμπλεκόμενων περιοχών,με Εσάς προσωπικά κατά την οποία θα Σας εκθέσουμε και θα Σας τεκμηριώσουμε την θέση μας, ώστε επί τόπου να δοθούν εκ μέρους Σας οι σχετικές οδηγίες.
Σε αναμονή άμεσης δικής σας πρωτοβουλίας για την συνάντηση."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου