Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Ερώτηση Γ. Γεωργαντά με θέμα "Προσλήψεις κατ΄εφαρμογή εξαιρέσεων από την ΠΥΣ 33/2006"

Ερώτηση και ΑΚΕ προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε σήμερα ο αρμόδιος Τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας- Βουλευτής Κιλκίς Γ. Γεωργαντάς με την οποία ζητάει στοιχεία για τους διορισμούς που πραγματοποίησε η Κυβέρνηση σε εφαρμογή των εξαιρέσεων που ψήφισε από την Π.Υ.Σ. 33/2006.

Είναι ανάγκη η αρμόδια Υπουργός να δώσει όλα τα σχετικά στοιχεία προκειμένου να υπάρχει μια πλήρης εικόνα του τρόπου, του αριθμού και της σκοπιμότητας αυτών των προσλήψεων.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης - ΑΚΕ :

«Με την Π.Υ.Σ. 33/2006 θεσπίστηκε η αναστολή διορισμών και προσλήψεων πάσης φύσης προσωπικού του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος λόγω της ανάγκης περιστολής των δαπανών στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της παραπάνω Π.Υ.Σ. ο διορισμός και η πρόσληψη προσωπικού καθώς και η σύναψη συμβάσεων έργου στους παραπάνω φορείς επιτρέπεται μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας επιτροπής η οποία αποτελείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τον Υπουργό Οικονομικών.

Το άρθρο 4 προέβλεπε ρητά ορισμένες εξαιρέσεις από την αναστολή διορισμών και προσλήψεων, για τις οποίες δεν απαιτούνταν η έγκριση της αρμόδιας επιτροπής.

Ενώ παραμένει σε ισχύ η παραπάνω διάταξη αναστολής διορισμών και προσλήψεων (η τελευταία παράταση δόθηκε με την Π.Υ.Σ. 25/2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018) η Κυβέρνηση με συνεχείς νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της πρόσθεσε σειρά εξαιρέσεων, με τις οποίες επιτρέπονται διορισμοί και προσλήψεις προσωπικού χωρίς έγκριση από την αρμόδια υπουργική επιτροπή.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η Υπουργός:

Από τον Φεβρουάριο 2015 μέχρι σήμερα, σε ποιες περιπτώσεις έχει ψηφισθεί εξαίρεση από την αναστολή διορισμών και την έκδοση εγκριτικής πράξης της υπουργικής επιτροπής του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006;

Ποιες προκηρύξεις έχουν εκδοθεί για διορισμούς και προσλήψεις προσωπικού με βάση τις εξαιρέσεις της Π.Υ.Σ. 33/2006 που ψηφίσθηκαν από το Φεβρουάριο 2015 μέχρι σήμερα και πόσες θέσεις αφορούν;

Παρακαλώ όπως κατατεθούν οι αναφερόμενες στο ερώτημα 2 σχετικές προκηρύξεις».Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου