Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

Δήμος Κιλκίς: Τρίτη διαβούλευση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος Κιλκίς διοργανώνει την τρίτη θεματική διαβούλευση για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Σ.Β.Α.Κ.) 2017 -2026 τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς.

Στον νέο κύκλο διαβούλευσης έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκ νέου τοπικοί φορείς που σχετίζονται με την αστική μετακίνηση και δημότες.

Ο Δήμος Κιλκίς, υιοθετώντας τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές της βιώσιμης ανάπτυξης και του σύγχρονου σχεδιασμού και οργάνωσης των πόλεων, προωθεί την υλοποίηση Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΣΒΑΚ) με ορίζοντα το 2026.

Το ΣΣΒΑΚ θα οργανώσει το πλαίσιο πάνω στο οποίο η Δημοτική Αρχή θα κινηθεί στη διάρκεια των επόμενων 10 ετών για την υλοποίηση παρεμβάσεων και επενδύσεων αναβάθμισης του τοπικού δικτύου αστικών μετακινήσεων.

Στόχος είναι να οργανωθεί ένα σύστημα για την περιοχή μας που θα δίνει προτεραιότητα σε βιώσιμους τρόπους κινητικότητας, δηλαδή, στη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς, στο ποδήλατο και στην πεζή μετακίνηση έναντι της ολοένα αυξανόμενης χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Στην πορεία εκπόνησης του ΣΣΒΑΚ, ο Δήμος Κιλκίς, έδωσε και θα συνεχίσει να δίνει το βήμα στην τοπική κοινωνία ώστε να εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή της στη διαδικασία, διοργανώνοντας θεματικές διαβουλεύσεις στις οποίες οι συμμετέχοντες φορείς και πολίτες θα μπορούν να εκφράζουν τις παρατηρήσεις και τις τοποθετήσεις τους, συνδιαμορφώνοντας το περιεχόμενο του ΣΣΒΑΚ.

Στο πρώτο στάδιο εκπόνησης του ΣΣΒΑΚ του Κιλκίς, η Ομάδα Εκπόνησης του Δήμου αξιολόγησε τις υφιστάμενες συνθήκες αστικών μετακινήσεων στην πόλη μας. Η συμμετοχή των φορέων της τοπικής κοινωνίας σε αυτό το στάδιο της αξιολόγησης ήταν αναγκαία, καθώς μέσω της πρώτης θεματικής διαβούλευσης του ΣΣΒΑΚ προσδιορίστηκαν όλα εκείνα τα πεδία αστικών μετακινήσεων στα οποία απαιτείται η υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των αντίστοιχων υπηρεσιών και υποδομών.

Ορισμένα από τα ζητήματα αστικής κινητικότητας τα οποία επισημάνθηκαν στην πρώτη διαβούλευση του ΣΣΒΑΚ αφορούσαν:

🌑τις υποδομές πεζή μετακίνησης

🌑τη διαχείριση της στάθμευσης κατά τις ώρες αιχμής,

🌑την έλλειψη ποδηλατικής υποδομής

🌑την απουσία συστήματος δημoσίων αστικών συγκοινωνιών

🌑τη διαπίστωση προβλημάτων οδικής ασφάλειας σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου,

🌑την έλλειψη οργανωμένου σχεδίου εμπορευματικών διανομών στην πόλη (ωράριο, υποδομή)

🌑την έλλειψη μέτρων περιορισμού της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων εντός της πόλης

Στο δεύτερο στάδιο εκπόνησης του ΣΣΒΑΚ του Κιλκίς, η Ομάδα Εκπόνησης του Δήμου ανέπτυξε μία δέσμη στρατηγικών στόχων και μέτρων για το σύστημα αστικής κινητικότητας στο Κιλκίς. Οι στόχοι και τα μέτρα του ΣΣΒΑΚ παρουσιάστηκαν στη δεύτερη διαβούλευση με σκοπό την ενημέρωση των φορέων και πολιτών του Δήμου σχετικά με το περιεχόμενο και τα αναμενόμενα οφέλη τους.

Στη συνέχεια, πολίτες και φορείς του Δήμου κλήθηκαν να αξιολογήσουν και να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες υλοποίησης των απαιτούμενων παρεμβάσεων, μέσω μιας ηλεκτρονικής φόρμας ερωτηματολογίου, η οποία ήταν διαθέσιμη προς συμπλήρωση από τις 23 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου.

Στην τρίτη θεματική διαβούλευση του ΣΣΒΑΚ Κιλκίς θα παρουσιαστεί η τελική δέσμη μέτρων, τα οποία προέκυψαν από την ανάλυση της έρευνας ερωτηματολογίου, το πλάνο υλοποίησής τους, καθώς και οι αναμενόμενοι στόχοι από την εφαρμογή της στρατηγικής.

Πρόγραμμα διαβούλευσης
1. Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1ης και 2ης θεματικής διαβούλευσης ➤ 30 λεπτά

3. Παρουσίαση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Κιλκίς
 ➤ 60 λεπτά

4  Διάλειμμα
 ➤ 15 λεπτά
5 Συζήτηση, τοποθετήσεις συμμετεχόντων ➤ 30 λεπτά

6 Συμπεράσματα διαβούλευσης
 ➤ 30 λεπτά

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2h 45 λεπτά
Μετά την ολοκλήρωση και της τρίτης διαβούλευσης ο Δήμος Κιλκίς αναμένεται να έχει στα χέρια του ένα ισχυρό εργαλείο, με χρήση του οποίου αναμένεται να πετύχει, μεταξύ άλλων:

🌑μείωση μηχανοκίνητης κυκλοφορίας και συμφόρησης

🌑μείωση ρύπων στο αστικό περιβάλλον

🌑εξοικονόμηση χρόνου μετακινουμένων

🌑περιορισμό ατυχημάτων

🌑βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής

🌑βελτίωση της ποιότητας ζωής και υγείας των πολιτών

🌑εξοικονόμηση πόρων

Επιπλέον, το ΣΣΒΑΚ θα δώσει την δυνατότητα στο Δήμο να συμμετάσχει σε ευρύτερα δίκτυα ευρωπαϊκών πόλεων μέσω των οποίων θα είναι σε θέση να μοιραστεί και να υιοθετήσει βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς καθώς και να διεκδικήσει με ευνοϊκότερους όρους ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.

Καθώς, ο ρόλος των πολιτών και των φορέων του Δήμου στη διαμόρφωση του ΣΣΒΑΚ καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του ήταν καθοριστικός, η παρουσία όλων σας στην τελική αυτή διαβούλευση, κρίνεται απαραίτητη για την υιοθέτηση των προτάσεων του Σχεδίου από την κοινωνία του Δήμου.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου