Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Πολύτεκνη οικογένεια

Της Σοφίας Καλογερίδου
Η πρώτη κοινωνική ομάδα στην οποία εντάσσεται ο άνθρωπος είναι η οικογένεια. Από αυτή λαμβάνει τα πρώτα του εφόδια για τη μετέπειτα ζωή του. Η οικογένεια σε φυσιολογικές συνθήκες είναι αυτή που δίνει αγάπη, αλληλοσεβασμό, βασικές αρχές και φροντίδα στα μέλη της.

Τα πρώτα στοιχεία τα οποία θρέφουν την ψυχή και το πνεύμα παρέχονται ευτυχώς δωρεάν και δεν έχουν οικονομικό κόστος. Στο πρακτικό κομμάτι όμως της φροντίδας, το κόστος είναι δυσβάσταχτο.

Το ιδανικό είναι η οικογένεια να παρέχει στα μέλη της μία ποιοτική διαβίωση.

Αυτό αφορά στις συνθήκες στέγασης, διατροφής, παροχές υγείας, ένδυσης και ολοκληρωμένης παιδείας.

Σε μία μέση πολύτεκνη οικογένεια για να καλυφθεί το οικονομικό κόστος απαιτείται να εργάζονται και οι δύο γονείς. Τα έξοδα είναι πολλαπλάσια από αυτά της απλής οικογένειας π.χ με ένα ή δύο τέκνα.

Τα τέκνα της πολύτεκνης οικογένειας συνεισφέρουν δυναμικά και παρέχουν βοήθεια μέσα σε αυτή. Βοηθούν στην ανατροφή των μικρότερων αδερφών τους, στις διάφορες οικιακές εργασίες, ξέρουν να μοιράζονται και να υπομένουν τις δυσκολίες της ζωής. Είναι εν τοις πράγμασι αγωνιστές στο στίβο της ζωής από την τρυφερή τους ακόμη ηλικία. Διάγουν όμως έναν άνισο αγώνα σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά.

Η πολύτεκνη οικογένεια, πρακτικά αδυνατεί να προσφέρει επιπλέον εφόδια στα παιδιά της σε ότι αφορά στην παιδεία (φροντιστήρια, ξένες γλώσσες), την καλλιέργεια του πνεύματος (θέατρο, μουσική, καλές τέχνες), με αποτέλεσμα αυτά να μην έχουν ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα τα βοηθήσουν στην βέλτιστη εξέλιξή τους στο δρόμο προς την επαγγελματική επιτυχία και την ευημερία.

Σε κάθε ευνομούμενο κράτος η κοινωνική ανισότητα αντιμετωπίζεται συν τοις άλλοις με νομοθετήματα που εξομαλύνουν κάπως την κατάσταση. Ένας τέτοιος νόμος είναι ο 3454/2006 βάσει του οποίου θεσμοθετείται ηπολυτεκνική ιδιότητα και τα ευεργετήματά της.

Η διάρκεια της πολυτεκνικής ιδιότητας είναι ισόβια για τους γονείς, όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο 6 του συγκεκριμένου νόμου, δεν είναι όμως ισόβια για τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας καθόσον αυτή χάνεται μετά τον θάνατο και των δύο γονιών τους.

Στην πολύτεκνη οικογένεια γονείς και παιδιά στηρίζουν με τους κόπους τους την δομή της οικογένειας και προσφέρουν τα μέγιστα στην κοινωνία. Το παιδί της πολύτεκνης οικογένειας, φέρει ισόβια μέσα στην ψυχή του τα βιώματά του, ως προς τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει εξαιτίας αυτής της

πολυτεκνικής ιδιότητας, χάνει όμως τα ευεργετήματα που απορρέουν από αυτήν μετά τον θάνατο και των δύο του γονιών. Καθίσταται δηλαδή ορφανό τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.

Το Δημοκρατικό πολίτευμα εξασφαλίζει τη βελτίωση των νόμων, ως προς την τελειοποίησή τους, με την δυνατότητα τροποποίησής τους, για την κάλυψη κενών και παραλείψεων, αρκεί όμως αυτές να εντοπίζονται από αυτούς που βούλονται να τους βελτιώσουν.

Ας θεωρηθεί το παρόν άρθρο ως έναυσμα για την διόρθωση τυχών αστοχιών του συγκεκριμένου Νόμου, την κάλυψη κενών και την προσθήκη περισσοτέρων ευεργετημάτων για τις πολύτεκνες οικογένειες, δίνοντας έτσι κίνητρο για την ανάπτυξη αυτής και όφελος ως προς την λύση του δημογραφικού προβλήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου