Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Συμμετοχή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus +


Στο νέο πρόγραμμα (Erasmus +) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014 – 2020 που στοχεύει στην ανάδειξη δεξιοτήτων και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και στηρίζει παράλληλα τις εθνικές προσπάθειες για εποικοδομητικό διάλογο για την επίλυση ζητημάτων στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής κοινωνίας, συμμετέχει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Με πρώτο σταθμό την Άγκυρα συναντήθηκαν στις 2 Μαρτίου 2015 τα τέσσερα κράτη συνεργασίας (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία και Ρουμανία) προκειμένου να προσδιοριστούν οι στόχοι του προγράμματος και να τεθεί το πλαίσιο για τη χάραξη μιας μακροπρόθεσμης/μακρόπνοης κοινής παιδευτικής πολιτικής με ανθρωπιστικό περιεχόμενο. 

 Η ευαισθητοποίηση των μαθητών, των καθηγητών, των οικογενειών και της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν στις φυσικές καταστροφές και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη απασχόλησαν τους εταίρους και έγιναν προτάσεις πρωτογενούς πρόληψης και τονίστηκε η ανάγκη ύπαρξης εθελοντικών ομάδων.

Στην επίσκεψή μας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Άγκυρας, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, κ. Γεώργιος Κωνσταντινίδης, τόνισε ότι στον υπεύθυνο σχεδιασμό του σύγχρονου σχολείου αποτελεί επιτακτική ανάγκη να συμπεριλαμβάνεται η ολοκληρωμένη μετάδοση της πνευματικής κληρονομιάς του λαού μας, που να στηρίζεται όμως σε οικουμενικές αξίες, όπως η ελευθερία, η ισότητα και η δικαιοσύνη, με την καλλιέργεια εθνικού και διεθνιστικού φρονήματος. 

Επιπλέον, η επαφή μας με σχολική μονάδα της πόλης, επισήμανε το γεγονός ότι ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της τεχνολογικά προηγμένης εποχής μας και να διαμορφώνει ανθρώπους με δεξιότητες και δημιουργική σκέψη, αποτελεί μια πρόκληση για την κοινωνία, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Ο επόμενος σταθμός ορίστηκε να είναι η Ρουμανία και στη συνάντησή που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2015, οι εκπρόσωποι των κρατών θα επαναπροσδιορίσουν το πλαίσιο προσέγγισης και αντιμετώπισης του φαινομένου των καταστροφών – επιθέσεων στην κοινωνία με έγκαιρη προετοιμασία και προτάσεις που να αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο σαν ολόπλευρη προσωπικότητα.

Η μετάβαση από την τοπική στην παγκόσμια κοινωνία απαιτεί την αποδοχή κάθε κοινωνικής και πολιτισμικής ιδιαιτερότητας, καθώς μόνο μ΄ αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η αλληλεγγύη, ο αλληλοσεβασμός, γεγονός που αποτελεί αναντικατάστατη προϋπόθεση για το πέρασμα από την τοπική κοινωνία στην πραγματικότητα του «παγκόσμιου χωριού».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου