Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

«Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2013 »

Στα πλαίσια του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2013 σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση δικαιολογητικών για τις Δράσεις "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ" και "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ" (μετακινήσεις) είναι η Πέμπτη 6/6/2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι των νομών Δράμας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση το συντομότερο στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης . Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου (σε ισχύ) μελισσοκομικού βιβλιαρίου.

ii) φωτοαντίγραφο του Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης.

iii) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού, στο οποίο να φαίνονται η επωνυμία της τράπεζας, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

iv) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι α) τα στοιχεία του εντύπου Ε1 είναι αληθή και β) οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται άμεσα ή έμμεσα από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα.

v) (μόνο για τη Δράση «Τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων») φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ (φορτηγό ιδιωτικής χρήσης) μελισσοκομικού αυτοκινήτου εφόσον χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των κυψελών.

vi) (μόνο για τη Δράση «Τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων») φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασθενείας του Ο.Γ.Α. που είναι σε ισχύ με τα στοιχεία του δικαιούχου και τη σελίδα με τη θεώρηση.

vii) (μόνο για τη Δράση «Τεχνική στήριξη των μελισσοκόμων») βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο αγροτών

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνα: 23960 23362, 23960 23372 και 23960 23318.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου