Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας σε Κιλκίς και Πολύκαστρο από το Επιμελητήριο Κιλκίς

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν. 3850/2010 ¨Μέτρα για τη βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία¨, σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να τους παρέχει υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης, δηλαδή υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. 
Τα προγράμματα επιμόρφωσης αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν στην Β΄ κατηγορία (μεσαίας επικινδυνότητας) και Γ΄ κατηγορίας (χαμηλής επικινδυνότητας). Στις επιχειρήσεις αυτές είτε ο εργοδότης – είτε ο εργαζόμενος της επιχείρησης μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας κατά περίπτωση, εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή λάβουν την κατάλληλη επιμόρφωση, αποφεύγοντας έτσι την ετήσια επιβάρυνση της ανάθεσης των καθηκόντων σε τρίτο.

Το Επιμελητήριο Κιλκίς ανταποκρινόμενο σε αιτήματα μελών του και σε συνεργασία με πιστοποιημένα Κ.Ε.Κ. του νομού, οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας σε Κιλκίς και Πολύκαστρο.

Σε επιχειρήσεις Β΄ κατηγορίας επικινδυνότητας οι ώρες επιμόρφωσης είναι 35 (7 ημέρες) και το κόστος ανά άτομο 160 ευρώ. Σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας οι ώρες επιμόρφωσης είναι 10 (2 ημέρες) και το κόστος ανά άτομο 80 ευρώ.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλούνται οι επιχειρηματίες – μέλη να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Κιλκίς, Στενημάχου 2 τηλ. 23410 24580, 81.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου