Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Συνεδρίαση του Δ.Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Συν-ενεργείν για την Απασχόληση στο Επιμελητήριο Κιλκίς

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Συν-ενεργείν για την Απασχόληση» με συντονιστή την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Κιλκίς, θα υλοποιήσει το Τοπικό σχέδιο για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ): «Συν-ενεργείν τοπικά για την Καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς» στο πλαίσιο της δράσης 7: “Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες το τοπικών αγορών εργασίας“ του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013” 

Τα Μέλη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι τα ακόλουθα :

- Επιμελητήριο Κιλκίς

- Εταιρία Έρευνα και Ανάπτυξης Κιλκίς

- Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

- Γνώση Αναπτυξιακή Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

- Δήμος Παιονίας

- Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Γουμένισσας

- Εργατικό Κέντρο Κιλκίς

- Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας

- Σύνδεσμος Επενδυτών Γαλλικού Κιλκίς

Στόχος του ΤοπΣΑ είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας για 150 ανέργους (νέοι άνεργοι κάτω των 35 ετών, γυναίκες κάθε ηλικίας, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι χαμηλών τυπικών προσόντων) με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, αλλά και η ουσιαστική προετοιμασία των ωφελουμένων ανέργων ώστε να:
- ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους
- αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
- αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν

Μετά τη διατύπωση γνώμης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την απόφαση αυτεπιστασίας της πράξης «Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, το Δ.Σ της Αναπτυξιακής Σύμπραξης θα συνεδριάσει τη Τετάρτη 13.2.2013 στις 12:30, με θέματα την έγκριση του σχεδίου αυτεπιστασίας και το προγραμματισμό υλοποίησης του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου