Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Τακτική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μανδρών

Σύμφωνα με το καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου Μανδρών καλούνται όλα τα μέλη του Συλλόγου σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6μμ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μανδρών με θέματα: 
1. Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ.

2. Ισολογισμός έτους 2012

3. Προϋπολογισμός έτους 2013

4. Γενική συζήτηση

5. Εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου

Δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα .

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση αναβάλλεται όπως ορίζει το καταστατικό του Συλλόγου και θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6μμ.

Η παρουσία όλων των μελών κρίνεται απαραίτητη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου