Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2012

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού"

Με την υπ’ αριθμ. 14406/12-10-2012 (ΑΔΑ: B436B-44Ω) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης από 12-10-2012 σε 31-10-2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου