Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

Δήμος Κιλκίς: Υποχρεωτική η έκδοση άδειας χρήσης νερού για τους κατόχους όλων των έργων υδροληψίας

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις ΚΥΑ 150559/11, ΚΥΑ 110424/12, Υ.Α. 1958/12 και Ν. 4071/12 οι κάτοχοι όλων των έργων υδροληψίας (γεωτρήσεις, πηγάδια, φράγματα) που θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού, υποχρεούνται να ζητήσουν έκδοση άδειας χρήσης νερού από το Δήμο Κιλκίς έως τις 16/6/2012. Η άδεια χορηγείται για την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών. Μοναδική προϋπόθεση αποτελεί η υφιστάμενη δραστηριότητα και λειτουργία του έργου. Σε περίπτωση που οι κάτοχοι έργων υδροληψίας δεν προβούν στην άδεια χρήσης νερού, προβλέπεται για δύο (2) χρόνια επιβολή προστίμου και μετά το πέρας των 2 ετών οριστική παύση των έργων υδροληψίας.
Περισσότερες πληροφορίες στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Πασχάλη Αποστολίδη τηλ. 23413 52244.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου