Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση για την 6η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς στις 19 Μαρτίου 2012

Σας προσκαλούμε να έρθετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, στις 19 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,30, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:
Θέμα 1ο
Λύση της σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Κρουσσίων - Μουριών και Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς
Θέμα 2ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΄΄Αποκομιδή - Μεταφορά - Απόρριψη οικιακών & ογκωδών απορριμμάτων των ΔΕ ΚΡΟΥΣΣΩΝ, ΜΟΥΡΙΩΝ, & ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ΄΄ - Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Θέμα 3ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Αποχέτευση οικισμού Κορυφής Δήμου Δοϊράνης β΄ Φάση (νυν ΔΕ Δοϊράνης , Δήμου Κιλκίς) προϋπολογισμού 465.831,55 € χρηματοδότηση ΕΤΠΑ.
Θέμα 4ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του υποέργου 6 "ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ & ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2011-2015 - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ'' της πράξης με τίτλο: "ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ & ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ ΚΙΛΚΙΣ" που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας - ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013
Θέμα 5ο
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου & 1ου ΠΚΝΤΕ του έργου: Τοποθέτηση δύο ανιχνευτών ταχύτητας και τριών σηματοδοτών κυκλοφορίας στην κεντρική οδό του Νέου Αγιονερίου
Θέμα 6ο
Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Επισκευές πλακοστρώσεων του Δήμου αριθμ. μελ. ΔΤΥ μ 23/2011
Θέμα 7ο
Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Οδοποιία - αποκατάσταση φθορών ασφαλτικού οδοστρώματος Δήμου Χέρσου αριθμ. μελ. 251/2009 - τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού
Θέμα 8ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Ανάπλαση πλατείας (ΑΟ 83-98) και εισόδου στον οικισμό Ελευθεροχωρίου αριθμ. μελ. 138/2010
Θέμα 9ο
Κάλυψη δαπανών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ
Θέμα 10ο
Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής΄΄ στον Άξονα Προτεραιότητας 1: Υποστήριξη επιτελικών δομών , λειτουργιών και δικαιούχων φορέων ΄΄ πρόσκληση 1.1.
Θέμα 11ο
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ΄΄Προμήθεια ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ΄΄ που αφορούν στην υποβολή πρότασης για το ΄΄ΝΕΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤΑ ΚΙΛΚΙΣ''
Θέμα 12ο
Εκποίηση ακινήτου με δημοπρασία στην Τοπική Κοινότητα Νέας Σάντας Δήμου Κιλκίς
Θέμα 13ο
Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων - κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας Δήμου Κιλκίς
Θέμα 14ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.013,79 € από ΥΠ. ΕΣ. για την κάλυψη δαπάνης των φωτοτυπιών των σχολικών βιβλίων & Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2012
Θέμα 15ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού , Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ένταξης σ΄ αυτό των νέων έργων.
Θέμα 16ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 640.897,00 €  από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 2011) & ποσού 58560,00 € από ΣΑΤΑ Σχολείων 2011, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος , αναμόρφωση προϋπολογισμού και ένταξη σ΄ αυτό συνεχιζόμενων & νέων έργων.
Θέμα 17ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
Θέμα 18ο
Υπογραφή προγραμματικής Σύμβασης με την Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου για την υποβολή πρότασης με τίτλο: Συντήρηση - αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου και επανάχρησής του σε πολυδύναμο κέντρο μελέτης και προβολής πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πολυανής και Κιλκίσίου
Θέμα 19ο
Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κιλκίς στο Δήμο Λατσιών Κύπρου, προκειμένου να παραστεί στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου
Θέμα 20ο
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων
Θέμα 21ο
Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Δήμου Κιλκίς για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου για το έργο: ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΓΙΟΝΕΡΙ Ν. ΚΙΛΚΙΣ (Διευθέτηση ρέματος στα όρια του ΔΔ Νέου Αγιονερίου) απο το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Θέμα 22ο
Αίτημα εξυπηρέτησης Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης Δήμου Κιλκίς από τον Οργανισμό Αστικής Συγκοινωνίας Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)
Θέμα 23ο
Ορισμός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του 1) στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων - Κινηματογράφων και καταστημάτων άνω των διακοσίων (200) καθισμάτων και 2) στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων - Κινηματογράφων και καταστημάτων άνω των διακοσίων (200) καθισμάτων
Θέμα 24ο
Ορισμός εκπροσώπου για την Γενικής Συνέλευση της ΔΙ.Α.ΚΙ.  ΑΕ.
Θέμα 25ο
Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 82/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα "Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων :α) για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργων κατά το έτος 2012 αξίας μέχρι 5.869,41 € και β) για την παραλαβή έργων κατά το έτος 2012 άνω των 5.869,41 €"
Θέμα 26ο
Έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑ έτους 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου