Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε Κιλκίς ανακοινώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στην δράση 3.1 "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων" του μέτρου 2.1.4  "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις" μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από 19-3-2012 έως και 4-5-2012 στην
-Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε Κιλκίς
-ή στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ( ΔΑΟ ) της Αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση
-ή στα Κέντρα Ελέγχου & Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων
(ΚΕΠΠΥΕΛ ).-ή στις κατά τόπου Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών ( Ε.Α.Σ)
Στο καθεστώς ενίσχυσης μπορούν να ενταχθούν επιλέξιμες φυλές στους τομείς αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, χοιροτροφίας και ιπποτροφίας υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει βοσκότοπος στον οποίο τηρείται η προβλεπόμενη πυκνότητα βόσκησης και ο οποίος έχει δηλωθεί μαζί με τα ζώα στην τελευταία αίτηση ενιαίας ενίσχυσης . Από τις επιλέξιμες φυλές σε κάθε είδος ενισχύονται τα παραγωγικά ζώα που εκτρέφονται στις περιοχές προέλευσης και φυσικής κατανομής τους .
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε Κιλκίς. τηλ: 2341350152, fax: 2341079712.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου