Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

Ενδυναμώνεται το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Στην ενδυνάμωση του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προχωρά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με τριετείς αποσπάσεις 28 νέων Επιθεωρητών και νέων 32 Βοηθών Επιθεωρητών προερχόμενων από υπαλλήλους αυξημένων προσόντων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού.
Τη σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ντίνος Ρόβλιας, ο οποίος δήλωσε σχετικά: «Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να λειτουργεί με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Για τον λόγο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό του ενισχύεται σύμφωνα με τις ανάγκες του Σώματος και τις σχετικές εισηγήσεις. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μηχανισμό προστασίας του διοικούμενου μέσω των ελέγχων της διασφάλισης της ορθής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Από το Σώμα των Επιθεωρητών περιμένουμε όλοι μας πολλά. Κυρίως περιμένει, και ευλόγως, ο πολίτης, ο οποίος αποβλέπει σε μια δημόσια διοίκηση που τηρεί την νομιμότητα και σέβεται τα δικαιώματα των διοικουμένων».
Ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν με απόσπαση κατανέμεται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ως εξής:

Για την Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
Δέκα (10) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών
Δεκαεννέα (19) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών

Για το Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης
Τέσσερις (4) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών
Έξι (6) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών

Για το Περιφερειακό Γραφείο Λάρισας
Δύο (2) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών
Τρεις (3) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών

Για το Περιφερειακό Γραφείο Τρίπολης
Μία (1) θέση Επιθεωρητή-Ελεγκτή
Μία (1) θέση Βοηθού Επιθεωρητή-Ελεγκτή

Για το Περιφερειακό Γραφείο Πάτρας
Τρεις (3) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών
Δύο (2) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών

Για το Περιφερειακό Γραφείο Σερρών
Δύο (2) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών

Για το Περιφερειακό Γραφείο Ρεθύμνου
Έξι (6) θέσεις Επιθεωρητών-Ελεγκτών
Μία (1) θέση Βοηθού Επιθεωρητή-Ελεγκτή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου