Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Το 2ο Πειραματικό ΓεΛ Κιλκίς συμμετέχει στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία»


Ανακοίνωση 2ου 
Πειραματικού ΓεΛ Κιλκίς 

Το 2ο Πειραματικό ΓεΛ Κιλκίς συμμετέχει ενεργά στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία» της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (ΕΕΠΕΚ) και δραστηριοποιείται στην Κοινότητα Μάθησης της ΕΕΠΕΚ, προσβλέποντας στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων του και στην προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου