Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020

ΑΣΕΠ: Δείτε τις τελευταίες ανακοινώσεις

 Ανακοινώσεις ΑΣΕΠ
1. Ανακοίνωση σχετικά με την αργία της Καθαράς Δευτέρας
2. Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών γραφικής ύλης
3. 1Κ/2020: Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο
4. 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020, 2ΓΔ/2020: Παράταση υποβολής δικαιολογητικών
5. 1ΥΓ/2019: Επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας
6. 7Κ/2018: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΠΕ
7. 10Κ/2018: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΔΕ
8. 2ΓΕ/2019: Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
9. 2Κ/2018: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ΔΕ
10. 1ΥΓ/2019: Επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ
11. 1ΥΓ/2019: Επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης
12. Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών συντήρησης και επισκευής HY
13. 1ΥΓ/2019: Επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.
14. 6Κ/2018: Πρόσκληση συμμετοχής στην ψυχοτεχνική δοκιμασία
15. 1Κ/2019: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων κατηγορία ΤΕ (ορθή επανάληψη)
16. 1Κ/2019: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων κατηγορία ΤΕ
17. 2ΓΕ/2019: Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
18. 2ΓΔ/2020: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
19. 1ΓΤ/2020: Εκκίνηση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
20. 6Κ/2018: Αναβολή διενέργειας ψυχοτεχνικής δοκιμασίας της 17-02-2020


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου