Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

ΑΣΕΠ: Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία Καταγραφής/Επικαιροποίησης στοιχείων διοριστέων

Γνωστοποιείται ότι σήμερα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 εκκίνησε η διαδικασία Καταγραφής/Επικαιροποίησης στοιχείων και προσόντων (τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες) όσων περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά, καθώς και όσων έχουν διατεθεί προς διορισμό,
σε αντικατάσταση - αναπλήρωση αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πλήρωσης θέσεων Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα, καθώς και των αδιόριστων - επιτυχόντων της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8/1997 (ΦΕΚ 45/03-11-1997) για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό 2.353 θέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 πρέπει χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης να ακολουθήσουν τη διαδρομή Online Υπηρεσίες-> Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων, να επιλέξουν «Νέα Αίτηση» και στο πεδίο «Διαγωνισμός/Προκήρυξη» να επιλέξουν «1ΚΕ/2015 – ΠΑΛΑΙΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ – ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ 8/1997».

Για την ορθή συμπλήρωση των πεδίων της εφαρμογής παρέχονται ηλεκτρονικά αναλυτικές οδηγίες, ειδικά κείμενα βοήθειας, δυνατότητα επιλογής από λίστες τιμών και παραδείγματα συμπλήρωσης ανά πεδίο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν με ακρίβεια και πληρότητα τα πεδία της εφαρμογής που αντιστοιχούν στα στοιχεία και προσόντα τους (τίτλοι σπουδών, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες). Διευκρινίζεται ότι οι αδιόριστοι - επιτυχόντες της προκήρυξης ΑΣΕΠ 8/1997 (ΦΕΚ 45/03-11-1997), στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο ΒΗΜΑ 6 (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ) συμπληρώνουν τα στοιχεία των πεδίων και ειδικότερα στο πεδίο με τίτλο ΦΕΚ Διοριστέων ή Απόφαση Αναπλήρωσης καταχωρίζουν τη λέξη «ΚΕΝΟ».

Για την ομαλή λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΑΣΕΠ, συνιστάται να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για την καταχώριση των στοιχείων τους καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. 

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τις Συχνές ερωτήσεις, πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία και τη συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά(2131319100, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr, αναγράφοντας υποχρεωτικά άμεσο αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διοίκησης τηλεφωνικά (2131319124,131,141,132,137 εργάσιμες ημέρες κατα ώρες 08:00 μέχρι 20:00 και αργίες κατά τις ώρες 12:00 μέχρι 18:00).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου