Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015

Ανακοίνωση Δήμου Κιλκίς για ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα

Από την Αντιδημαρχία Ανάπτυξης ανακοινώνεται ότι ο Δήμος Κιλκίς προτίθεται να συνάψει σύμβαση με απευθείας ανάθεση, με ιδιοκτήτη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου με αντικείμενο τη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (άρθρο 17, Ν.4056/12).

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων με νόμιμη άδεια λειτουργίας από την αδειοδοτούσα αρχή (Τμήμα Κτηνιατρική της ΠΕ Κιλκίς), όπως αυτές ορίζονται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (κα Βικτωρία Γούναρη τηλ. 23413 52244) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου