Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

Ενημέρωση για το μητρώο των εγκεκριμένων «Κτηνιάτρων Εκτροφής»

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Κιλκίς ενημερώνει τους κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 816/156798/2014 (ΦΕΚ 3385 Β /17-12-2014) Υ.Α. έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας το μητρώο των εγκεκριμένων «Κτηνιάτρων Εκτροφής».
Οι κτηνοτρόφοι παρακαλούνται να προσέρχονται στο Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Κιλκίς, Α. Παπανδρέου 3 και στο Κτηνιατρικό Κέντρο Αξιούπολης προκειμένου να ενημερώνονται για τα ονόματα των κτηνιάτρων με τους οποίους θα δηλώσουν έναρξη συνεργασίας και να καταθέτουν την έγγραφη δήλωσή τους .

Τηλέφωνα πληροφοριών:2341353347-344: Τμήμα Κτηνιατρικής Κιλκίς
2343031378: Κ.Κ Αξιούπολης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου