Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Ο δήμος Κιλκίς πρέπει να αξιοποιήσει το εργαλείο "Συμπαραστάτης του Δημότη"

Της Θεοδώρας Παπαδοπούλου
Συμπαραστάτης του Δημότη. 
Θεσμός που εισήχθη με την δημιουργία του "Καλλικράτη" με σκοπό του νομοθέτη,να εξυπηρετήσει τον δημότη στις υπάρχουσες ή δημιουργούμενες διαφορές του με τον δήμο. Προέβλεψε ο νομοθέτης αυξημένη πλειοψηφία στην επιλογή του προσώπου αποβλέποντας στην κοινή αποδοχή του προσώπου που θα επιλεγεί από το όλον του δημοτικού συμβουλίου.

Η αρμοδιότητα αυτή, είναι συγγενής του συνηγόρου του πολίτη και σηματοδοτεί διαμεσολάβηση μεταξύ των πολιτών και του δήμου.

Είναι ανεξάρτητη αρχή και ο δήμος υποχρεούται να συνδράμει με τις υπηρεσίες του άμεσα σε πρώτη ζήτηση του συμπαραστάτη .

Δύναται ο συμπαραστάτης να παρέμβει σε θέματα στον Δήμο που θεωρεί ότι δεν λειτουργούν σύμφωνα με τον νόμο και τα χρηστά ήθη.

Υπεράνω δε όλων, ενδυναμώνει την ψυχολογία του πολίτη, πως σε οιοδήποτε θέμα, προ οιασδήποτε άλλης προσφυγής,δύναται να προσέλθει στον συμπαραστάτη ανέξοδα.

Υποχρεούται βεβαίως ο συμπαραστάτης εντός 30 ημερών να διερευνήσει και να απαντήσει εγγράφως στον Δημότη τεκμηριωμένα.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιβάλλει κυρώσεις,όμως σε κάθε περίπτωση άρνησης επίλυσης της διαφοράς, από τα ενδιαφερόμενα μέρη, ο δημότης μπορεί να προχωρήσει σε δεύτερο στάδιο προσφυγής είτε στην Δικαιοσύνη, είτε σε όποιο φορέα ενδείκνυται έχοντας και τα έγγραφα της διαμεσολάβησης του συμπαραστάτη.

Θεωρώ πως είναι μια καθόλα σημαντική αρχή η οποία μπορεί να προσφέρει στον δημότη δομούμενη σωστά.

Καλούνται λοιπόν την Πέμπτη 26-2-2015 στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κιλκίς, τα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου να επιλέξουν υπεύθυνα και με ωριμότητα τον υποψήφιο που πληροί τις προδιαγραφές για να αναλάβει τον σοβαρό ρόλο του συμπαραστάτη.

Θεωρώντας ότι είναι κορυφαίος θεσμός ο οποίος είναι λειτουργικό κομμάτι των δήμων σε όλη την Ευρώπη από το 1985, εύχομαι από την επόμενη ημέρα της ψηφοφορίας ο δήμος Κιλκίς να έχει αξιοποιήσει το προσφερόμενο αυτό εργαλείο στα χέρια του Δημότη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου