Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας, την Πέμπτη 21η Νοεμβρίου 2013

Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 21η Νοεμβρίου 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Έγκριση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου Υγείας – Πρόνοιας- Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας οικ. έτους 2013.
2
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την ΔΙ.Α.ΚΙ.  Α.Ε. για την εναπόθεση αστικών στερεών αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Κιλκίς.
3
Έγκριση αποκομιδής απορριμμάτων ορισμένων Δημοτ. Ενοτήτων από εργολάβο καθαριότητας (μετά από δημοπρασία) – Έγκριση της σχετικής μελέτης
4
Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Παιονίας και Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2014.
5
Έγκριση ενοικίασης δημοτικών ακινήτων (κατοικία στη Ν. Καβάλα).
6
Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης.
7
Ανάκληση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών (κατόπιν αιτήσεως).
8
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Μικρά Τεχνικά Έργα Δ.Κ. Αξιούπολης».
9
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανακατασκευή περίφραξης και κατασκευή στραγγιστικού δικτύου 1ου Δημ. Σχολείου».
10
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Περίπτερο – Σταθμαρχείο».
11
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου Δ.Δ, Βαφειοχωρίου».
12
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «κατασκευή WC κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Κάρπης».
13
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην έξοδο Γουμένισσας – Στάθη».
14
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μόρφωση δασικών δρόμων προς την περιοχή καστανοτεμαχίων Κάρπης».
15
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Μετατόπιση τμήματος εξωτερικού αγωγού ύδρευσης Τ.Δ. Κάρπης».
16
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης – πλακοστρώσεις Λ. Στρατού Δημ. Διαμ. Πολυκάστρου».
17
Έγκριση μελέτης κόμβου συνοικισμού Στάθη.
18
Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παιονίας έτους 2013 – Ψήφιση πιστώσεων.
19
Έγκριση δαπάνης έκτακτης μετάβασης επιτροπής (Δήμαρχος & Αντιδήμαρχοι) στην Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου