Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

Συμμετοχή του ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης σε διεθνές συνέδριο

Πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013 διεθνές συνέδριο με θέμα “Λογοκλοπή ή Δημιουργικότητα: Διδάσκοντας την Καινοτομία αντί της Κλοπής”, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού συνεργατικού έργου GENIUS.
Το συγκεκριμένο αποτελεί έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Υποπρόγραμμα Comenius και αφορά την έρευνα και επιμόρφωση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λογοκλοπής, αλλά και την ενίσχυση και ενθάρρυνση της καινοτομίας και δημιουργικότητας των καθηγητών και μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο συνέδριο συμμετείχαν οι καθηγητές του ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης Νούλας Νικόλαος, Μητάκης Απόστολος, Κούσκουρη Αλεξάνδρα, Τσιτούρας Νικόλαος, Τζιτζιλή Μαρία, ενώ ο καθηγητής Πληροφορικής κ. Δελησταύρου Κωνσταντίνος πραγματοποίησε εισήγηση σχετική με τις εμπειρίες και τα συμπεράσματα από την συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο GENIUS στη διεύθυνση:
http://www.genius-project.eu/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου