Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ερώτηση Ξηροτύρη της ΔΗΜΑΡ για την επανεκκίνηση βασικών οδικών αξόνων της χώρας

"Ένας από τους στόχους της κυβέρνησης ήταν η επανεκκίνηση και η ολοκλήρωση των έργων στους τέσσερις «παγωμένους» οδικούς άξονες, προκειμένου να επιτευχθεί η επανεκκίνηση ενός πολύ σημαντικού μέρους των δημοσίων επενδύσεων και να μην απολεσθούν οι κοινοτικοί πόροι που έχουν διατεθεί ή θα διατεθούν για τα έργα αυτά. Παρά την όποια πρόοδο έχει επιτευχτεί μέχρι σήμερα, ο στόχος αυτός δεν έχει επιτευχθεί, με αποτέλεσμα τα έργα να παραμένουν σταματημένα με ό,τι αυτό σημαίνει για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Από τις μέχρι σήμερα διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης τόσο με τους παραχωρησιούχους, όσο και με την ΕΕ προκύπτει χρηματοδοτικό κενό ύψους 2,2 δις €, το οποίο σύμφωνα και με δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΕ θα πρέπει να εξευρεθεί μέσω μεταφοράς πόρων του ΕΣΠΑ. 

Παράλληλα στις υπό αναθεώρηση συμβάσεις παραχώρησης φαίνεται ότι προστίθεται επιπλέον ποσό 1 - 1,2 δις € που δέχθηκε να πληρώσει το Δημόσιο ως πρόσθετη χρηματοδοτική συμβολή για να πετύχει τη συνέχιση και ολοκλήρωση των τεσσάρων «παγωμένων» αυτοκινητόδρομων. Σημειώνεται ότι η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού αποτελούσε αίτημα των παραχωρησιούχων από την έναρξη των διαπραγματεύσεων το 2011 και από τα γεγονότα φαίνεται ότι η πίεση απέδωσε.

Η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση των έργων φαίνεται να μην είναι η μόνη παραχώρηση του Δημοσίου. Δημοσιεύματα μιλούν για διευκολύνσεις στις κοινοπραξίες, στον τρόπο καταβολής της οικονομικής συμμετοχής στο έργο τους, απομειώσεις στο μεγαλύτερο μέρος των εγγυητικών επιστολών τους, καθώς και το πρόστιμο που επιβάλλεται στον παραχωρησιούχο για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των έργων, ενώ αντίθετα το Δημόσιο θα καταβάλει αποζημιώσεις σε περίπτωση δικής του καθυστέρησης, και τέλος επεκτάσεις στις συμβάσεις παραχώρησης σε περίπτωση που τα έσοδα δεν είναι τα αναμενόμενα. 

Τέλος, θολό είναι το τοπίο σε σχέση με την κατάληξη των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες, οι οποίες έχουν διακόψει τη χρηματοδότηση από τον Νοέμβριο του 2010. Αποτελεί ερωτηματικό εάν θα συνεχίσουν την χρηματοδότηση ή εν τέλει θα αναληφθεί σχεδόν όλο το βάρος από το ελληνικό δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός:
1. Πώς διαμορφώνεται το τελικό χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επανεκκίνηση των έργων, έτσι ώστε να δοθεί αφενός αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα, αφετέρου να σταματήσει η υποβάθμιση των ήδη εκτελεσμένων έργων; Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων εντός του 2015 υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων προερχόμενων από τα διαρθρωτικά Ταμεία;

2. Ποιοι είναι οι όροι των αναθεωρημένων συμβάσεων; Συμβαδίζουν με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα της χώρας και είναι σε κάθε περίπτωση προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος; Έχουν και από που εξασφαλιστεί οι επιπλέον πόροι για τη χρηματοδότηση των έργων; Έχει επέλθει συμφωνία για την τραπεζική χρηματοδότηση των έργων και με ποιους όρους (επιτόκια δανεισμού, εγγυήσεις κ.λπ);"

Η βουλευτής που ερωτά
Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου