Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ερώτηση Ξουλίδου από τους ΑΝ.ΕΛ. με θέμα «Αιφνιδιαστική κατάργηση της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας προέλευσης του γάλακτος επί των συσκευασιών των γαλακτοκομικών προϊόντων»

"Η αιφνιδιαστική κατάργηση από την κυβέρνηση της αγορανομικής διάταξης του 2010, η οποία προέβλεπε την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης του γάλακτος επί των συσκευασιών των γαλακτοκομικών προϊόντων δίνει το τελειωτικό χτύπημα στους 50.000 Έλληνες παραγωγούς γάλακτος και τους αφήνει ανοχύρωτους απέναντι στις πολυεθνικές εταιρείες κολοσσούς. 
Ειδικότερα, στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ), οι οποίοι αντικατέστησαν τον αγορανομικό κώδικα δεν αναφέρεται πουθενά η υποχρέωση αναγραφής της χώρας προέλευσης του γάλακτος.

Η κατάργηση αυτή έγινε από την κυβέρνηση επικαλούμενη κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς. Και ενώ η συγκεκριμένη κοινοτική οδηγία έπρεπε να ενσωματωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, εσείς χωρίς καμιά απολύτως αιτιολογία σπεύδετε στην άμεση εφαρμογή της, χωρίς να συζητηθεί ποτέ σε δημόσια διαβούλευση και χωρίς να λάβετε υπόψη τις αντιδράσεις των φορέων και των παραγωγών.

Όλοι καταλαβαίνουν ότι η κατάργηση της υποχρέωσης αναγραφής της χώρας προέλευσης του γάλακτος αναμένεται να ευνοήσει τις αθρόες εισαγωγές γάλακτος, επιφέροντας ισχυρό πλήγμα στην εγχώρια κτηνοτροφία.

Επιπλέον, δεν έχει γίνει καμιά ουσιαστική προσπάθεια για τη θέσπιση ενός συστήματος πιστοποίησης του ελληνικού γάλακτος, που θα δίνει προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο προϊόν και θα ενισχύει τους Έλληνες παραγωγούς.

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι πλέον εξαιρετικά κρίσιμο για το μέλλον του ελληνικού γάλακτος, των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής οικονομίας, να υπάρξει συσπείρωση των ελληνικών επιχειρήσεων και παραγωγών, αλλά και των καταναλωτών, ώστε μέσα στο καθεστώς της ευρωπαϊκής νομιμότητας να βρεθούν άλλοι τρόποι αντίδρασης και προάσπισης των ελληνικών συμφερόντων.

Εκ των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, ερωτάσθε, κύριοι Υπουργοί:

1. Ποιούς σκοπούς εξυπηρετεί η άμεση και αιφνιδιαστική εφαρμογή της Κοινοτικής οδηγίας, η οποία έπρεπε να ενσωματωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, και χωρίς προηγουμένως να θεσπιστεί σύστημα πιστοποίησης του ελληνικού γάλακτος;

2. Γιατί καταργείτε το δικαίωμα του Έλληνα καταναλωτή να γνωρίζει τι και από που προέρχονται τα προϊόντα που καταναλώνει, αποπροσανατολίζοντας το ελληνικό αγοραστικό κοινό και αφαιρώντας του τη δυνατότητα να ενισχύει προϊόντα Ελλήνων παραγωγών;

3. Ποια είναι τα άμεσα μέτρα για την αύξηση της ελληνικής παραγωγής γάλακτος, ώστε η ελληνική αγελαδοτροφία – κτηνοτροφία να μπορέσει να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για τη χώρα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας;

4. Πώς θα διασφαλίζεται η ελληνικότητα του γάλακτος και τα συμφέροντα των Ελλήνων κτηνοτρόφων υπό το βάρος της νέας νομοθεσίας; Γιατί δεν έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες για τη θέσπιση των κριτηρίων βάσει των οποίων θα απονέμεται στις γαλακτοβιομηχανίες το σήμα ελληνικού προϊόντος για τα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα;

5. Ποιά είναι τα οφέλη στην ελληνική οικονομία και στην ενίσχυση της πρωτογενής παραγωγής, που να δικαιολογούν την άμεση εφαρμογή της συγκεκριμένης Κοινοτικής Οδηγίας;"

Η ερωτώσα βουλευτής
Σταυρούλα Ξουλίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου