Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς στις 30 Σεπτεμβρίου 2013

Σας προσκαλούμε να έρθετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, στις 30 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:
Θέμα 1ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων ΔΕ Κιλκίς αριθμ. μελ. Μ48/2013 Π/Υ 23.289,95 € χρηματοδότηση Ανταποδοτικά
Θέμα 2ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε του έργου: ''Επεμβάσεις σε Σχολικά κτίρια ΔΕ Κιλκίς'' αριθμ. με Μ 18/2013
Θέμα 3ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Βελτίωση υποδομών ποδοσφαιρικού γηπέδου Δ.Δ.Ν.Αγιονερίου'' αριθμ. μελ. 217/2008
Θέμα 4ο
Παράταση χρόνου περαίωσης για το έργο: ''Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Κιλκίς'' αριθμ. μελ. μ 23/2012
Θέμα 5ο
Έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής της δράσης ''Προμήθεια υλικών εργστηρίων στολισμού πόλης, καλλιτεχνικής έκθεσης'' του υποέργου 6 Αυτεπιστασία του ''  "15ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ ΚΙΛΚΙΣ"
Θέμα 6ο
Έγκριση της μελέτης με τίτλο: ''ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ
Θέμα 7ο
Απευθείας ανάθεση με Διαπραγμάτευση της προμήθειας ''Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς (ΚΔΕΚ)'' του Δήμου Κιλκίς έτους 2013
Θέμα 8ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 30.000,00 € από ΕΣΠΑ για το έργο: ''Αποχέτευση οικισμού Κορυφής Δήμου Δοιράνης Β΄φάση''
Θέμα 9ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 500.000,00 € από ΕΣΠΑ για το έργο ''Αποκατάσταση ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς''
Θέμα 10ο
Κάλυψη δαπανών για επέκταση δικτύων ΦΟΠ
Θέμα 11ο
Γνωμοδότηση για χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών για βιομηχανικό ορυκτό Χαλαζίτη στην Τ. Κ. Χρυσόπετρας
Θέμα 12ο
Ακύρωση ή τροποποίηση του υπ' αριθμ. 01638/2012 βεβαιωτικού καταλόγου και της αντίστοιχης ατομικής ειδοποίησης οφειλών που αφορούν χρήση κοινοχρήστων χώρων
Θέμα 13ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Κιλκίς οικ. έτους 2013
Θέμα 14ο
Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών όψεως, πρώην Νομικού Προσώπου του Δήμου ( ΟΠΟΝΓΑ),λόγω κατάργησής του, και μεταφορά των υπολοίπων τους, σε λογαριασμό όψεως του Δήμου
Θέμα 15ο
Μεταφορά υποχρεώσεων του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΟΠΟΝΓΑ) στο Δήμο Κιλκίς ως καθολικός διάδοχος
Θέμα 16ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
Θέμα 17ο
Εξουσιοδότηση Αναπληρωτή  Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης ανταλλαγής αγροτεμαχίων
Θέμα 18ο
Διαγραφή χρεών
Θέμα 19ο
Τροποποίηση της με απο 17-10-2013 Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Κιλκίς με τα Κέντρα δια Βίου Μάθησης ως προς το χώρο εκπαίδευσης από το 1ο ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ ΣΤΟ 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Θέμα 20ο
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής στα πλαίσια της οργάνωσης και διεξαγωγής Εθνικού Διαγωνισμού με τίτλο: ''Πολυτέλεια και Τέχνη που γεννιέται από τα σκουπίδια''
Θέμα 21ο
Ορισμός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του 1) στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων - Κινηματογράφων και Κέντρων διασκέδασης και 2) στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Θεάτρων - Κινηματογράφων και Κέντρων διασκέδασης
Θέμα 22ο
Χρηματοδότηση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς - ΚΔΕΚ  από το Δήμο Κιλκίς
Θέμα 23ο
Αποδοχή παραίτηση  αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ κ. Παπαδόπουλου Κων/νου και αντικατάσταση αυτού
Θέμα 24ο
 Έγκριση οικονομικού απολογισμού του Νομικού Προσώπου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΟΠΟΝΓΑ) οικονομικού έτους 2012
Θέμα 25ο
Έγκριση απολογισμού Εσόδων - Εξόδων του Ν.Π. ''Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς'', οικ. Έτους 2012
Θέμα 26ο
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κιλκίς

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου